{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Livsmedelsinspektör?

Medellönen för en Livsmedelsinspektör är

38 000 kr

i månaden.

Medellöner för Livsmedelsinspektör

Snittlön
Snittlön 38 000 kr
Man
Män 38 800 kr
Kvinna
Kvinnor 37 700 kr

Så mycket tjänar en Livsmedelsinspektör i Sverige

I Sverige tjänar en Livsmedelsinspektör i snitt 38 000 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Livsmedelsinspektör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Miljö och hälsoskyddsinspektör, Djurskyddsinspektör och Strålskyddsingenjör kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Livsmedelsinspektör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Livsmedelsinspektör på följande sätt:
Kontrollerar att lagar och föreskrifter om miljö-, hälso- och djurskydd samt för livsmedel efterlevs. Gör utredningar, undersökningar, inspektioner och mätningar. Granskar olika verksamheter och arbetsrutiner ur miljösynpunkt samt utarbetar förbättringsförslag.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Livsmedelsinspektör tjänar?

Känner du en Livsmedelsinspektör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Livsmedelsinspektör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Livsmedelsinspektör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 300 kr 43 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Livsmedelsinspektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 32 700 kr 31 100 kr
25-34 35 300 kr 35 000 kr
35-44 37 700 kr 38 300 kr
45-54 39 400 kr 39 900 kr
55-64 40 500 kr 40 400 kr
65-66 38 700 kr 39 300 kr
Genomsnitt 37 500 kr 38 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Livsmedelsinspektör Genomsnitt alla yrken
18-24 32 400 kr 26 000 kr
25-34 35 300 kr 32 300 kr
35-44 37 800 kr 37 000 kr
45-54 39 500 kr 39 600 kr
55-64 40 400 kr 39 400 kr
65-66 39 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 700 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 400 kr 41 300 kr 43 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37 300 kr 37 400 kr 37 000 kr
Norra Mellansverige 36 600 kr 36 400 kr 36 900 kr
Riket 37 700 kr 37 500 kr 38 100 kr
Småland med öarna 36 900 kr 36 800 kr 37 200 kr
Stockholm 39 900 kr 39 700 kr 40 600 kr
Sydsverige 37 300 kr 37 200 kr 37 500 kr
Västsverige 38 000 kr 37 800 kr 38 500 kr
Östra Mellansverige 37 200 kr 37 000 kr 37 700 kr
Övre Norrland 36 500 kr 36 300 kr 37 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som livsmedelsinspektör, ligger på 50 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som livsmedelsinspektör, ligger på 31 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32 400 kr.

Variationer i lön inom Livsmedelsinspektör

Yrkestitel Kvinna Man
Civilingenjör inom bioteknik 44 700 kr 41 400 kr
Miljökonsult 44 700 kr 41 400 kr
Miljösamordnare 44 700 kr 41 400 kr
Miljöingenjör 44 700 kr 41 400 kr
Miljöinspektör 44 700 kr 41 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Livsmedelsinspektör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Livsmedelsinspektör

Visste du att en Livsmedelsinspektör i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Livsmedelsinspektör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken