{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Marinbiolog?

Medellönen för en Marinbiolog är

37 500 kr

i månaden.

Medellöner för Marinbiolog

Snittlön
Snittlön 37 500 kr
Man
Män 38 100 kr
Kvinna
Kvinnor 37 100 kr

Så mycket tjänar en Marinbiolog i Sverige

En Marinbiolog i Sverige tjänar i snitt 37 500 kr i månadslön.

Lönen för en Marinbiolog kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Marinbiolog så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Zoolog, Etolog och Botaniker.

Vad gör en Marinbiolog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Marinbiolog på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder som rör levande organismer och deras samspel med varandra och med miljön. Gör artbestämningar och undersöker arters utbredning, levnadsbetingelser och beteenden. Studerar processer och tekniker för agrikulturell och miljöbetingad användning. Utvecklar och kvalitetssäkrar botaniska och zoologiska analysmetoder.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Marinbiolog tjänar?

Känner du en Marinbiolog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Marinbiolog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Marinbiolog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Marinbiolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 200 kr 33 800 kr
35-44 36 900 kr 37 300 kr
45-54 38 600 kr 38 500 kr
55-64 38 800 kr 39 400 kr
65-66 - kr 42 800 kr
Genomsnitt 37 100 kr 37 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Marinbiolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 34 100 kr 32 300 kr
35-44 37 100 kr 37 000 kr
45-54 38 600 kr 39 600 kr
55-64 39 100 kr 39 400 kr
65-66 41 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37 500 kr 36 700 kr 38 600 kr
Norra Mellansverige 36 700 kr 36 100 kr 37 700 kr
Riket 37 300 kr 37 100 kr 37 500 kr
Småland med öarna 37 200 kr 36 700 kr 37 800 kr
Stockholm 40 800 kr 40 800 kr 40 800 kr
Sydsverige 37 500 kr 37 600 kr 37 200 kr
Västsverige 36 800 kr 36 900 kr 36 600 kr
Östra Mellansverige 37 500 kr 37 500 kr 37 400 kr
Övre Norrland 37 000 kr 37 600 kr 36 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som marinbiolog, ligger på 42 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 40 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som marinbiolog, ligger på 33 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 34 200 kr.

Variationer i lön inom Marinbiolog

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 43 100 kr 46 700 kr
Biomedicinare 59 800 kr 58 500 kr
Civilingenjör inom medicinsk teknik 59 800 kr 58 500 kr
Agronom 38 200 kr 42 100 kr
Jägmästare 39 800 kr 40 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Marinbiolog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Marinbiolog

Visste du att en Marinbiolog i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Marinbiolog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken