{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Entomolog?

Medellönen för en Entomolog är

37,500 kr

i månaden.

Medellöner för Entomolog

Snittlön
Snittlön 37,500 kr
Man
Män 38,100 kr
Kvinna
Kvinnor 37,100 kr

Så mycket tjänar en Entomolog i Sverige

Månadslönen för en Entomolog i Sverige är i snitt 37,500 kr.

Beroende på var en Entomolog arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Marinbiolog, Zoolog och Etolog.

Vad gör en Entomolog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Entomolog på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder som rör levande organismer och deras samspel med varandra och med miljön. Gör artbestämningar och undersöker arters utbredning, levnadsbetingelser och beteenden. Studerar processer och tekniker för agrikulturell och miljöbetingad användning. Utvecklar och kvalitetssäkrar botaniska och zoologiska analysmetoder.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Entomolog tjänar?

Känner du en Entomolog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Entomolog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Entomolog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Entomolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 - kr 35,200 kr
35-44 - kr 41,000 kr
45-54 - kr 44,300 kr
55-64 - kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt - kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34,200 kr 33,800 kr
35-44 36,900 kr 37,300 kr
45-54 38,600 kr 38,500 kr
55-64 38,800 kr 39,400 kr
65-66 - kr 42,800 kr
Genomsnitt 37,100 kr 37,500 kr

 

Ålder Genomsnitt Entomolog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 34,100 kr 32,300 kr
35-44 37,100 kr 37,000 kr
45-54 38,600 kr 39,600 kr
55-64 39,100 kr 39,400 kr
65-66 41,500 kr 41,000 kr
Genomsnitt 37,300 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 37,500 kr 36,700 kr 38,600 kr
Norra Mellansverige 36,700 kr 36,100 kr 37,700 kr
Östra Mellansverige 37,500 kr 37,500 kr 37,400 kr
Övre Norrland 37,000 kr 37,600 kr 36,000 kr
Riket 37,300 kr 37,100 kr 37,500 kr
Småland med öarna 37,200 kr 36,700 kr 37,800 kr
Stockholm 40,800 kr 40,800 kr 40,800 kr
Sydsverige 37,500 kr 37,600 kr 37,200 kr
Västsverige 36,800 kr 36,900 kr 36,600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som entomolog, ligger på 42,800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 40,800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som entomolog, ligger på 33,800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 34,200 kr.

Variationer i lön inom Entomolog

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 43,100 kr 46,700 kr
Marinbiolog 37,100 kr 38,100 kr
Biomedicinare 59,800 kr 58,500 kr
Agronom 38,200 kr 42,100 kr
Jägmästare 39,800 kr 40,200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Entomolog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Entomolog

Visste du att en Entomolog i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Entomolog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken