{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Biolog, växt- och djur?

Medellönen för en Biolog, växt- och djur är
36 100 kr
i månaden.

Medellöner för Biolog, växt- och djur

Snittlön
Snittlön 36 100 kr
Man
Män 35 700 kr
Kvinna
Kvinnor 36 400 kr

Så mycket tjänar en Biolog, växt- och djur i Sverige

En Biolog, växt- och djur i Sverige tjänar i snitt 36 100 kr i månadslön.

Lönen för en Biolog, växt- och djur kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Biolog, växt- och djur så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Biolog, växt- och djur ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Marinbiolog , Zoolog  och Etolog  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Biolog, växt- och djur?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Biolog, växt- och djur på följande sätt:
Utvecklar teorier, modeller och metoder som rör levande organismer och deras samspel med varandra och med miljön. Gör artbestämningar och undersöker arters utbredning, levnadsbetingelser och beteenden. Studerar processer och tekniker för agrikulturell och miljöbetingad användning. Utvecklar och kvalitetssäkrar botaniska och zoologiska analysmetoder.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Biolog, växt- och djur tjänar?

Känner du en Biolog, växt- och djur? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Biolog, växt- och djur

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Biolog, växt- och djur löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Biolog, växt- och djur Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 400 kr - kr
25-34 33 700 kr 33 400 kr
35-44 35 700 kr 36 000 kr
45-54 37 800 kr 37 900 kr
55-64 37 200 kr 38 100 kr
65-66 - kr 34 800 kr
Genomsnitt 36 000 kr 36 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Biolog, växt- och djur Genomsnitt alla yrken
18-24 29 100 kr 25 300 kr
25-34 33 600 kr 31 400 kr
35-44 35 800 kr 36 200 kr
45-54 37 800 kr 38 600 kr
55-64 37 700 kr 38 400 kr
65-66 35 100 kr 40 300 kr
Genomsnitt 36 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 35 800 kr 36 000 kr 35 600 kr
Norra Mellansverige 35 000 kr 34 600 kr 35 600 kr
Riket 36 200 kr 36 000 kr 36 400 kr
Småland med öarna 36 200 kr 35 800 kr 36 500 kr
Stockholm 40 500 kr 38 000 kr 43 600 kr
Sydsverige 36 500 kr 36 400 kr 36 500 kr
Västsverige 36 000 kr 35 500 kr 36 500 kr
Östra Mellansverige 36 700 kr 37 000 kr 36 300 kr
Övre Norrland 35 200 kr 35 000 kr 35 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som biolog, växt- och djur, ligger på 43 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som biolog, växt- och djur, ligger på 28 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 33 400 kr.

Variationer i lön inom Biolog, växt- och djur

Yrkestitel Kvinna Man
Nutritionist 41 800 kr 43 100 kr
Marinbiolog 36 400 kr 35 700 kr
Biomedicinare 56 100 kr 53 700 kr
Agronom 37 200 kr 41 200 kr
Jägmästare 38 600 kr 39 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Biolog, växt- och djur

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Biolog, växt- och djur

Visste du att en Biolog, växt- och djur i snitt har liknande lön som en Specialistofficer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Biolog, växt- och djur inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken