{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD hotell?

Medellönen för en VD hotell är

39 800 kr

i månaden.

Medellöner för VD hotell

Snittlön
Snittlön 39 800 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 37 600 kr

Så mycket tjänar en VD hotell i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD hotell tjänar 39 800 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD hotell kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD hotell så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel VD, inom hotell, utan chefshierarki, Konferenschef och Hotellchef, verksamhetsnära chef.

Vad gör en VD hotell?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD hotell på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom hotell- och konferensverksamhet. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom hotell- och konferansanläggningar samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD hotell tjänar?

Känner du en VD hotell? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD hotell

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD hotell löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 37 600 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD hotell Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 39 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD hotell Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 39 800 kr 37 600 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39 700 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd hotell, ligger på 39 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd hotell, ligger på 37 500 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom VD hotell

Yrkestitel Kvinna Man
Hotellchef 43 000 kr 47 100 kr
Konferenschef 37 600 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en VD hotell

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD hotell

Visste du att en VD hotell i snitt har liknande lön som en Agronom?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD hotell inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken