{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Skötare?

Medellönen för en Skötare är

31 300 kr

i månaden.

Medellöner för Skötare

Snittlön
Snittlön 31 300 kr
Man
Män 31 500 kr
Kvinna
Kvinnor 31 200 kr

Så mycket tjänar en Skötare i Sverige

En Skötare i Sverige tjänar i snitt 31 300 kr i månadslön.

Beroende på var en Skötare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Mentalskötare, Aktivitetsledare, psykvård, missbruk och Vårdare, psykiatrisk vård.

Vad gör en Skötare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Skötare på följande sätt:
Vårdar, ger stöd och råd samt medverkar i rehabilitering av patienter inom psykiatrisk vård och missbruksvård.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Skötare tjänar?

Känner du en Skötare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Skötare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Skötare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 28 500 kr 29 300 kr
25-34 30 000 kr 31 200 kr
35-44 30 100 kr 30 800 kr
45-54 32 200 kr 30 400 kr
55-64 31 800 kr 32 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 000 kr 30 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Skötare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 000 kr 28 100 kr
25-34 30 600 kr 35 200 kr
35-44 30 400 kr 41 000 kr
45-54 31 600 kr 44 300 kr
55-64 32 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 31 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 800 kr 28 000 kr
25-34 29 300 kr 30 300 kr
35-44 30 500 kr 31 400 kr
45-54 31 900 kr 32 200 kr
55-64 32 700 kr 33 000 kr
65-66 33 600 kr 33 800 kr
Genomsnitt 31 200 kr 31 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Skötare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 900 kr 26 000 kr
25-34 29 700 kr 32 300 kr
35-44 30 800 kr 37 000 kr
45-54 32 000 kr 39 600 kr
55-64 32 800 kr 39 400 kr
65-66 33 700 kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 31 000 kr 31 000 kr 30 900 kr
Småland med öarna 30 100 kr 30 000 kr 30 200 kr
Stockholm 31 300 kr 31 100 kr 31 800 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 31 400 kr 31 000 kr 31 800 kr
Östra Mellansverige 31 500 kr 31 600 kr 31 400 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 800 kr 30 800 kr 30 900 kr
Norra Mellansverige 30 400 kr 30 200 kr 30 700 kr
Riket 31 400 kr 31 200 kr 31 700 kr
Småland med öarna 31 600 kr 31 300 kr 32 200 kr
Stockholm 31 400 kr 31 500 kr 31 400 kr
Sydsverige 30 900 kr 30 700 kr 31 100 kr
Västsverige 32 900 kr 32 400 kr 34 100 kr
Östra Mellansverige 31 000 kr 30 700 kr 31 500 kr
Övre Norrland 31 400 kr 31 500 kr 31 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som skötare, ligger på 34 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 34 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som skötare, ligger på 27 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 27 700 kr.

Variationer i lön inom Skötare

Yrkestitel Kvinna Man
Boendestödjare 30 600 kr 30 200 kr
Stödassistent 30 600 kr 30 200 kr
Personlig assistent 29 000 kr 29 100 kr
Ledsagare 29 000 kr 29 100 kr
Obduktionstekniker 27 200 kr 26 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Skötare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Skötare

Visste du att en Skötare i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Skötare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken