{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Plåtslagare?

Medellönen för en Plåtslagare är

32 200 kr

i månaden.

Medellöner för Plåtslagare

Snittlön
Snittlön 32 200 kr
Man
Män 32 300 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Plåtslagare i Sverige

En Plåtslagare i Sverige tjänar i snitt 32 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Plåtslagare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Bilplåtslagare, Tunnplåtslagare och Tunnplåtslagare, industri.

Vad gör en Plåtslagare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Plåtslagare på följande sätt:
Tillverkar, monterar och reparerar produkter och konstruktioner av tunnplåt. Reparerar skador och byter plåtdetaljer på fordon. Kontrollerar, reparerar och rengör cisterner. Framställer och reparerar föremål i koppar, mässing och tenn.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Plåtslagare tjänar?

Känner du en Plåtslagare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Plåtslagare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Plåtslagare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 33 900 kr
35-44 - kr 31 700 kr
45-54 - kr 35 800 kr
55-64 - kr 32 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 32 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Plåtslagare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 600 kr 35 200 kr
35-44 31 700 kr 41 000 kr
45-54 35 800 kr 44 300 kr
55-64 32 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Plåtslagare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 200 kr - kr 32 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 600 kr - kr 34 600 kr
Sydsverige 33 800 kr - kr 33 800 kr
Västsverige 32 500 kr - kr 32 500 kr
Östra Mellansverige 35 500 kr - kr 36 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som plåtslagare, ligger på 36 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som plåtslagare, ligger på 31 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Plåtslagare

Yrkestitel Kvinna Man
Spårsvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Rörsvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Licenssvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Bilplåtslagare - kr 32 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Plåtslagare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Plåtslagare

Visste du att en Plåtslagare i snitt har liknande lön som en Fritidspedagog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Plåtslagare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken