{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Licenssvetsare?

Medellönen för en Licenssvetsare är

32 600 kr

i månaden.

Medellöner för Licenssvetsare

Snittlön
Snittlön 32 600 kr
Man
Män 32 700 kr
Kvinna
Kvinnor 31 200 kr

Så mycket tjänar en Licenssvetsare i Sverige

I Sverige tjänar en Licenssvetsare i snitt 32 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Licenssvetsare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Spårsvetsare, Rörsvetsare och Slaglödare.

Vad gör en Licenssvetsare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Licenssvetsare på följande sätt:
Svetsar och löder samman metalldelar i samband med tillverkning, montering och reparation av metallprodukter. Utför specialiserat svetsningsarbete på röranläggningar. Skär ut detaljer i olika metalliska material och kapar exempelvis grovplåtar, balkar och skrot med skärbrännare eller skärmaskin.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Licenssvetsare tjänar?

Känner du en Licenssvetsare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Licenssvetsare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Licenssvetsare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 28 400 kr
25-34 - kr 32 000 kr
35-44 - kr 33 100 kr
45-54 - kr 33 600 kr
55-64 - kr 33 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 200 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Licenssvetsare Genomsnitt alla yrken
18-24 28 600 kr 28 100 kr
25-34 31 900 kr 35 200 kr
35-44 33 000 kr 41 000 kr
45-54 33 600 kr 44 300 kr
55-64 33 500 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 600 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr 29 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 29 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Licenssvetsare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 29 700 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 29 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 500 kr - kr 31 600 kr
Norra Mellansverige 32 200 kr - kr 32 200 kr
Riket 32 600 kr 31 200 kr 32 700 kr
Småland med öarna 31 400 kr - kr 31 400 kr
Stockholm 34 900 kr - kr 35 000 kr
Sydsverige 31 400 kr - kr 31 100 kr
Västsverige 33 800 kr - kr 34 000 kr
Östra Mellansverige 32 000 kr - kr 32 100 kr
Övre Norrland 34 300 kr - kr 34 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som licenssvetsare, ligger på 35 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som licenssvetsare, ligger på 28 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Licenssvetsare

Yrkestitel Kvinna Man
Spårsvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Rörsvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Plåtslagare - kr 32 300 kr
Bilplåtslagare - kr 32 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Licenssvetsare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Licenssvetsare

Visste du att en Licenssvetsare i snitt har liknande lön som en Dansare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Licenssvetsare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken