{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gasskärare?

Medellönen för en Gasskärare är
32 600 kr
i månaden.

Medellöner för Gasskärare

Snittlön
Snittlön 32 600 kr
Man
Män 32 600 kr
Kvinna
Kvinnor 31 000 kr

Så mycket tjänar en Gasskärare i Sverige

En Gasskärare i Sverige tjänar i snitt 32 600 kr i månadslön.

Lönen för en Gasskärare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Gasskärare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom byggverksamhet och tillverkning där yrket Gasskärare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Spårsvetsare , Rörsvetsare  och Licenssvetsare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Gasskärare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gasskärare på följande sätt:
Svetsar och löder samman metalldelar i samband med tillverkning, montering och reparation av metallprodukter. Utför specialiserat svetsningsarbete på röranläggningar. Skär ut detaljer i olika metalliska material och kapar exempelvis grovplåtar, balkar och skrot med skärbrännare eller skärmaskin.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gasskärare tjänar?

Känner du en Gasskärare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gasskärare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gasskärare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 29 400 kr
25-34 - kr 31 500 kr
35-44 - kr 32 700 kr
45-54 - kr 33 600 kr
55-64 - kr 33 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 31 000 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Gasskärare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 200 kr 27 000 kr
25-34 31 600 kr 33 800 kr
35-44 32 500 kr 39 600 kr
45-54 33 500 kr 42 700 kr
55-64 33 700 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 32 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr 29 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 29 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Gasskärare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 29 600 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 29 800 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 000 kr - kr 29 100 kr
Norra Mellansverige 30 900 kr - kr 31 000 kr
Riket 32 600 kr 31 000 kr 32 700 kr
Småland med öarna 30 300 kr - kr 30 400 kr
Stockholm 38 400 kr - kr 38 400 kr
Sydsverige 31 700 kr - kr 31 400 kr
Västsverige 32 900 kr - kr 32 900 kr
Östra Mellansverige 32 800 kr - kr 32 900 kr
Övre Norrland 32 500 kr - kr 32 500 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gasskärare, ligger på 38 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gasskärare, ligger på 29 000 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Mellersta Norrland.

Variationer i lön inom Gasskärare

Yrkestitel Kvinna Man
Spårsvetsare 31 000 kr 32 600 kr
Rörsvetsare 31 000 kr 32 600 kr
Byggnadsplåtslagare - kr 28 100 kr
Plåtslagare - kr 31 400 kr
Bilplåtslagare - kr 31 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gasskärare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gasskärare

Visste du att en Gasskärare i snitt har liknande lön som en Förskollärare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gasskärare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken