{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygplansplåtslagare?

Medellönen för en Flygplansplåtslagare är

32 200 kr

i månaden.

Medellöner för Flygplansplåtslagare

Snittlön
Snittlön 32 200 kr
Man
Män 32 300 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Flygplansplåtslagare i Sverige

I Sverige tjänar en Flygplansplåtslagare i snitt 32 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygplansplåtslagare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom byggverksamhet och tillverkning kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Plåtslagare, Bilplåtslagare och Tunnplåtslagare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygplansplåtslagare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygplansplåtslagare på följande sätt:
Tillverkar, monterar och reparerar produkter och konstruktioner av tunnplåt. Reparerar skador och byter plåtdetaljer på fordon. Kontrollerar, reparerar och rengör cisterner. Framställer och reparerar föremål i koppar, mässing och tenn.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygplansplåtslagare tjänar?

Känner du en Flygplansplåtslagare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygplansplåtslagare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygplansplåtslagare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 33 900 kr
35-44 - kr 31 700 kr
45-54 - kr 35 800 kr
55-64 - kr 32 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 32 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygplansplåtslagare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 600 kr 35 200 kr
35-44 31 700 kr 41 000 kr
45-54 35 800 kr 44 300 kr
55-64 32 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Flygplansplåtslagare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 200 kr - kr 32 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 600 kr - kr 34 600 kr
Sydsverige 33 800 kr - kr 33 800 kr
Västsverige 32 500 kr - kr 32 500 kr
Östra Mellansverige 35 500 kr - kr 36 100 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygplansplåtslagare, ligger på 36 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Östra Mellansverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygplansplåtslagare, ligger på 31 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Variationer i lön inom Flygplansplåtslagare

Yrkestitel Kvinna Man
Spårsvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Rörsvetsare 31 200 kr 32 700 kr
Plåtslagare - kr 32 300 kr
Bilplåtslagare - kr 32 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Flygplansplåtslagare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Flygplansplåtslagare

Visste du att en Flygplansplåtslagare i snitt har liknande lön som en Fritidspedagog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Flygplansplåtslagare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken