{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Frivårdsinspektör?

Medellönen för en Frivårdsinspektör är

35 600 kr

i månaden.

Medellöner för Frivårdsinspektör

Snittlön
Snittlön 35 600 kr
Man
Män 34 400 kr
Kvinna
Kvinnor 36 000 kr

Så mycket tjänar en Frivårdsinspektör i Sverige

I Sverige tjänar en Frivårdsinspektör i snitt 35 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Frivårdsinspektör arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Integrationshandläggare, Inspektör, frivård och Frivårdshandläggare.

Vad gör en Frivårdsinspektör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Frivårdsinspektör på följande sätt:
Utför annat socialt arbete än inom 2661–2663. Exempel på arbetsuppgifter: Handlägger mottagande och introduktion av nyanlända i kommun. Gör personutredningar och deltar i utslussningen vid intagnas återanpassning till samhället.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Frivårdsinspektör tjänar?

Känner du en Frivårdsinspektör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Frivårdsinspektör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Frivårdsinspektör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 43 100 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 100 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Frivårdsinspektör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 42 500 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 39 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 400 kr 26 500 kr
25-34 32 700 kr 31 800 kr
35-44 34 600 kr 33 700 kr
45-54 35 100 kr 34 100 kr
55-64 35 000 kr 34 600 kr
65-66 35 800 kr 33 800 kr
Genomsnitt 34 500 kr 33 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Frivårdsinspektör Genomsnitt alla yrken
18-24 26 400 kr 26 000 kr
25-34 32 500 kr 32 300 kr
35-44 34 400 kr 37 000 kr
45-54 34 800 kr 39 600 kr
55-64 34 900 kr 39 400 kr
65-66 35 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 34 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 39 200 kr 40 100 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 700 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 400 kr 32 900 kr 31 400 kr
Norra Mellansverige 33 100 kr 33 200 kr 32 700 kr
Riket 34 200 kr 34 500 kr 33 700 kr
Småland med öarna 34 200 kr 34 300 kr 34 100 kr
Stockholm 36 600 kr 36 600 kr 36 500 kr
Sydsverige 33 400 kr 33 700 kr 32 800 kr
Västsverige 34 800 kr 35 200 kr 33 900 kr
Östra Mellansverige 34 100 kr 34 300 kr 33 500 kr
Övre Norrland 33 000 kr 33 200 kr 32 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som frivårdsinspektör, ligger på 43 500 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som frivårdsinspektör, ligger på 21 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 25 800 kr.

Variationer i lön inom Frivårdsinspektör

Yrkestitel Kvinna Man
Socionom 37 600 kr 37 000 kr
Socialsekreterare 37 600 kr 37 000 kr
Kurator 37 500 kr 37 400 kr
Skolkurator 37 500 kr 37 400 kr
Samtalsterapeut 37 500 kr 37 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Frivårdsinspektör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Frivårdsinspektör

Visste du att en Frivårdsinspektör i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Frivårdsinspektör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken