{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en LSS-handläggare?

Medellönen för en LSS-handläggare är

35 900 kr

i månaden.

Medellöner för LSS-handläggare

Snittlön
Snittlön 35 900 kr
Man
Män 35 200 kr
Kvinna
Kvinnor 35 900 kr

Så mycket tjänar en LSS-handläggare i Sverige

I Sverige tjänar en LSS-handläggare i snitt 35 900 kr i månadslön.

Lönen för en LSS-handläggare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en LSS-handläggare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket LSS-handläggare ingår.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Biståndsbedömare, Biståndshandläggare kommun och Behovsbedömare.

Vad gör en LSS-handläggare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en LSS-handläggare på följande sätt:
Utreder individers behov av hjälp och stöd från kommunen t.ex. hemtjänst, personlig assistans eller särskilt boende m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik LSS-handläggare tjänar?

Känner du en LSS-handläggare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik LSS-handläggare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av LSS-handläggare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt LSS-handläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 200 kr 30 800 kr
25-34 34 100 kr 33 800 kr
35-44 36 500 kr 36 300 kr
45-54 37 800 kr 37 600 kr
55-64 38 400 kr 38 200 kr
65-66 40 400 kr 38 900 kr
Genomsnitt 35 900 kr 35 200 kr

 

Ålder Genomsnitt LSS-handläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 31 100 kr 26 000 kr
25-34 34 000 kr 32 300 kr
35-44 36 400 kr 37 000 kr
45-54 37 700 kr 39 600 kr
55-64 38 400 kr 39 400 kr
65-66 40 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 35 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 34 500 kr 34 600 kr 30 700 kr
Norra Mellansverige 34 600 kr 34 700 kr 33 000 kr
Riket 35 900 kr 35 900 kr 35 200 kr
Småland med öarna 35 500 kr 35 500 kr 34 700 kr
Stockholm 37 100 kr 37 100 kr 36 800 kr
Sydsverige 35 100 kr 35 200 kr 34 300 kr
Västsverige 36 900 kr 36 900 kr 36 300 kr
Östra Mellansverige 34 800 kr 35 000 kr 33 300 kr
Övre Norrland 35 100 kr 35 200 kr 32 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som lss-handläggare, ligger på 40 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som lss-handläggare, ligger på 30 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor i Mellersta Norrland. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 31 200 kr.

Variationer i lön inom LSS-handläggare

Yrkestitel Kvinna Man
Socionom 37 600 kr 37 000 kr
Socialsekreterare 37 600 kr 37 000 kr
Kurator 37 500 kr 37 400 kr
Skolkurator 37 500 kr 37 400 kr
Frivårdsinspektör 36 000 kr 34 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en LSS-handläggare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en LSS-handläggare

Visste du att en LSS-handläggare i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en LSS-handläggare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken