{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Orderhandläggare?

Medellönen för en Orderhandläggare är

36 200 kr

i månaden.

Medellöner för Orderhandläggare

Snittlön
Snittlön 36 200 kr
Man
Män 37 600 kr
Kvinna
Kvinnor 34 700 kr

Så mycket tjänar en Orderhandläggare i Sverige

I Sverige tjänar en Orderhandläggare i snitt 36 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Orderhandläggare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Orderhandläggare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Orderuppföljare, Orderplanerare och Orderingenjör.

Vad gör en Orderhandläggare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Orderhandläggare på följande sätt:
Samordnar och bevakar order och leveranser genom kontakter med leverantörer, kunder, interna avdelningar, transportföretag, speditörer m.fl.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Orderhandläggare tjänar?

Känner du en Orderhandläggare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Orderhandläggare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Orderhandläggare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 27 500 kr 28 000 kr
25-34 32 300 kr 33 700 kr
35-44 36 000 kr 38 300 kr
45-54 36 300 kr 40 200 kr
55-64 37 400 kr 41 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 700 kr 37 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Orderhandläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 700 kr 28 100 kr
25-34 33 000 kr 35 200 kr
35-44 37 200 kr 41 000 kr
45-54 38 400 kr 44 300 kr
55-64 39 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Orderhandläggare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 32 400 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 35 300 kr 32 300 kr 38 300 kr
Riket 36 200 kr 34 700 kr 37 600 kr
Småland med öarna 36 100 kr 32 900 kr 38 500 kr
Stockholm 40 000 kr 38 700 kr 41 400 kr
Sydsverige 35 000 kr 34 000 kr 36 100 kr
Västsverige 35 500 kr 34 000 kr 36 900 kr
Östra Mellansverige 36 500 kr 35 100 kr 37 300 kr
Övre Norrland 32 000 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som orderhandläggare, ligger på 44 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som orderhandläggare, ligger på 27 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 000 kr.

Variationer i lön inom Orderhandläggare

Yrkestitel Kvinna Man
Försäkringsrådgivare 42 800 kr 51 800 kr
Account manager 42 100 kr 48 600 kr
Key account manager 42 100 kr 48 600 kr
Teknisk säljare 42 100 kr 48 600 kr
Inköpare 42 700 kr 46 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Orderhandläggare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Orderhandläggare

Visste du att en Orderhandläggare i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Orderhandläggare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken