Just nu har vi problem att skicka e-post. Vid frågor kontakta vår kundservice

{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fiskmästare?

Medellönen för en Fiskmästare är

30 800 kr

i månaden.

Medellöner för Fiskmästare

Snittlön
Snittlön 30 800 kr
Man
Män 31 700 kr
Kvinna
Kvinnor 30 400 kr

Så mycket tjänar en Fiskmästare i Sverige

I Sverige tjänar en Fiskmästare i snitt 30 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fiskmästare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Service-, omsorgs- och försäljningsyrken där yrket Fiskmästare ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Butikssäljare, Affärsbiträde och Butikssäljare, kosmetika.

Vad gör en Fiskmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fiskmästare på följande sätt:
Säljer livsmedel, drycker och andra dagligvaror i affärer, livsmedelshallar, stormarknader och andra försäljningsställen. Beställer, packar upp, prismärker samt fyller på varor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fiskmästare tjänar?

Känner du en Fiskmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fiskmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fiskmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 30 200 kr 31 000 kr
25-34 30 700 kr 31 600 kr
35-44 30 200 kr 31 400 kr
45-54 29 800 kr 34 300 kr
55-64 30 800 kr 32 500 kr
65-66 32 600 kr - kr
Genomsnitt 30 400 kr 31 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Fiskmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 500 kr 28 100 kr
25-34 31 100 kr 35 200 kr
35-44 30 700 kr 41 000 kr
45-54 31 000 kr 44 300 kr
55-64 31 200 kr 42 300 kr
65-66 32 700 kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Fiskmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 100 kr 29 500 kr 30 900 kr
Norra Mellansverige 30 200 kr 30 300 kr 30 100 kr
Riket 30 800 kr 30 400 kr 31 700 kr
Småland med öarna 29 100 kr 28 700 kr 30 700 kr
Stockholm 32 800 kr 32 200 kr 33 600 kr
Sydsverige 29 200 kr 29 300 kr 29 000 kr
Västsverige 30 300 kr 29 800 kr 31 300 kr
Östra Mellansverige 30 600 kr 30 500 kr 31 000 kr
Övre Norrland 30 500 kr 30 300 kr 31 000 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fiskmästare, ligger på 34 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fiskmästare, ligger på 28 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 29 000 kr.

Variationer i lön inom Fiskmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Butikssäljare 30 400 kr 31 700 kr
Bilförsäljare 30 300 kr 31 900 kr
Butiksbiträde 30 300 kr 31 900 kr
Florist 30 300 kr 31 900 kr
Apotekstekniker 30 500 kr 29 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fiskmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fiskmästare

Visste du att en Fiskmästare i snitt har liknande lön som en Lagerarbetare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fiskmästare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken