{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Förskoleassistent?

Medellönen för en Förskoleassistent är

25 800 kr

i månaden.

Medellöner för Förskoleassistent

Snittlön
Snittlön 25 800 kr
Man
Män 25 300 kr
Kvinna
Kvinnor 25 800 kr

Så mycket tjänar en Förskoleassistent i Sverige

I Sverige tjänar en Förskoleassistent i snitt 25 800 kr i månadslön.

Beroende på var en Förskoleassistent arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Barnskötare, Dagmamma och Dagbarnvårdare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Förskoleassistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Förskoleassistent på följande sätt:
Sköter och aktiverar barn vid förskola, familjedaghem, förskoleklass och fritidshem.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Förskoleassistent tjänar?

Känner du en Förskoleassistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Förskoleassistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Förskoleassistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 23 600 kr 24 000 kr
25-34 24 900 kr 26 000 kr
35-44 26 300 kr - kr
45-54 27 200 kr - kr
55-64 26 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 25 800 kr 26 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Förskoleassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 23 600 kr 28 100 kr
25-34 25 000 kr 35 200 kr
35-44 26 500 kr 41 000 kr
45-54 27 200 kr 44 300 kr
55-64 27 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 25 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 22 300 kr 22 200 kr
25-34 24 500 kr 25 000 kr
35-44 25 500 kr 26 700 kr
45-54 27 000 kr 27 600 kr
55-64 28 200 kr 27 900 kr
65-66 28 500 kr 28 200 kr
Genomsnitt 25 900 kr 24 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Förskoleassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 22 300 kr 26 000 kr
25-34 24 600 kr 32 300 kr
35-44 25 600 kr 37 000 kr
45-54 27 000 kr 39 600 kr
55-64 28 200 kr 39 400 kr
65-66 28 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 25 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 25 800 kr 25 800 kr 26 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 25 100 kr 25 000 kr 25 900 kr
Sydsverige 27 400 kr 26 900 kr - kr
Västsverige 27 200 kr 27 300 kr - kr
Östra Mellansverige 25 400 kr 25 500 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 24 800 kr 25 000 kr 23 300 kr
Norra Mellansverige 25 400 kr 25 500 kr 24 300 kr
Riket 25 800 kr 25 900 kr 24 900 kr
Småland med öarna 26 000 kr 26 100 kr 24 800 kr
Stockholm 26 500 kr 26 600 kr 25 600 kr
Sydsverige 25 700 kr 25 700 kr 24 900 kr
Västsverige 25 900 kr 25 900 kr 24 800 kr
Östra Mellansverige 25 100 kr 25 200 kr 24 200 kr
Övre Norrland 25 800 kr 25 900 kr 24 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som förskoleassistent, ligger på 29 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som förskoleassistent, ligger på 22 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 22 300 kr.

Variationer i lön inom Förskoleassistent

Yrkestitel Kvinna Man
Barnskötare 25 800 kr 25 300 kr
Dagmamma 25 800 kr 25 300 kr
Dagbarnvårdare 25 800 kr 25 300 kr
Elevassistent 26 700 kr 26 300 kr
Lärarassistent 26 700 kr 26 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Förskoleassistent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Förskoleassistent

Visste du att en Förskoleassistent i snitt har liknande lön som en Tapetserare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Förskoleassistent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken