{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Mältare?

Medellönen för en Mältare är

30 300 kr

i månaden.

Medellöner för Mältare

Snittlön
Snittlön 30 300 kr
Man
Män 30 200 kr
Kvinna
Kvinnor 30 600 kr

Så mycket tjänar en Mältare i Sverige

En Mältare i Sverige tjänar i snitt 30 300 kr i månadslön.

Beroende på var en Mältare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Saturatör, sockerindustri, Saftberedare, sockerindustri och RYO-tekniker.

Vad gör en Mältare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Mältare på följande sätt:
Utför annat maskinoperatörsarbete inom livsmedelsindustri m.m. än inom 8161–8163. Exempel på arbetsuppgifter: Styr och övervakar maskiner för framställning av t.ex. fruktkonser­ver, vin, kaffe och tobak.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Mältare tjänar?

Känner du en Mältare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Mältare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Mältare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 30 000 kr 30 700 kr
25-34 31 000 kr 30 600 kr
35-44 30 100 kr 31 200 kr
45-54 30 900 kr 29 200 kr
55-64 31 000 kr 29 000 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 600 kr 30 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Mältare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 500 kr 28 100 kr
25-34 30 700 kr 35 200 kr
35-44 30 800 kr 41 000 kr
45-54 29 600 kr 44 300 kr
55-64 29 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Mältare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 31 400 kr 31 300 kr 31 400 kr
Riket 30 300 kr 30 600 kr 30 200 kr
Småland med öarna 31 000 kr - kr 31 400 kr
Stockholm 29 200 kr 28 200 kr 29 500 kr
Sydsverige 28 300 kr 29 600 kr 27 900 kr
Västsverige 33 800 kr 33 500 kr 34 000 kr
Östra Mellansverige 31 300 kr - kr 31 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som mältare, ligger på 34 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 33 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som mältare, ligger på 25 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år.

Variationer i lön inom Mältare

Yrkestitel Kvinna Man
Osttillverkare 30 800 kr 32 200 kr
Mejeriarbetare 30 800 kr 32 200 kr
Glasstillverkare 30 800 kr 32 200 kr
Trågare 32 000 kr 32 100 kr
Mjölnare 32 000 kr 32 100 kr

Fler yrken med samma statistik som en Mältare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Mältare

Visste du att en Mältare i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Mältare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken