{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Profylaxtandsköterska?

Medellönen för en Profylaxtandsköterska är

29 700 kr

i månaden.

Medellöner för Profylaxtandsköterska

Snittlön
Snittlön 29 700 kr
Man
Män 27 800 kr
Kvinna
Kvinnor 29 800 kr

Så mycket tjänar en Profylaxtandsköterska i Sverige

En Profylaxtandsköterska i Sverige tjänar i snitt 29 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Profylaxtandsköterska arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Tandsköterska, Ortodontiassistent och Operationstandsköterska.

Vad gör en Profylaxtandsköterska?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Profylaxtandsköterska på följande sätt:
Assisterar tandläkare vid undersökning, behand­ling och operation av patient. Putsar och polerar tänder samt tar röntgenbilder. Planerar behandlingstider, för journaler, tar betalt och gör inköp. Rengör instrument och annan utrustning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Profylaxtandsköterska tjänar?

Känner du en Profylaxtandsköterska? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Profylaxtandsköterska

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Profylaxtandsköterska löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 27 600 kr - kr
35-44 28 500 kr - kr
45-54 30 700 kr - kr
55-64 32 400 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 200 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Profylaxtandsköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 27 900 kr 35 200 kr
35-44 28 500 kr 41 000 kr
45-54 30 400 kr 44 300 kr
55-64 32 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 24 000 kr - kr
25-34 25 500 kr 24 800 kr
35-44 27 200 kr 26 200 kr
45-54 29 500 kr 29 200 kr
55-64 31 800 kr 30 200 kr
65-66 32 500 kr - kr
Genomsnitt 29 100 kr 26 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Profylaxtandsköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 23 900 kr 26 000 kr
25-34 25 500 kr 32 300 kr
35-44 27 200 kr 37 000 kr
45-54 29 500 kr 39 600 kr
55-64 31 800 kr 39 400 kr
65-66 32 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 29 000 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 29 700 kr 29 800 kr - kr
Riket 30 100 kr 30 200 kr - kr
Småland med öarna 30 600 kr 30 600 kr - kr
Stockholm 31 500 kr 31 600 kr - kr
Sydsverige 27 200 kr 27 300 kr - kr
Västsverige 31 600 kr 31 600 kr - kr
Östra Mellansverige 30 300 kr 30 300 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 100 kr 28 100 kr 24 600 kr
Norra Mellansverige 28 500 kr 28 500 kr - kr
Riket 29 000 kr 29 100 kr 26 100 kr
Småland med öarna 29 500 kr 29 600 kr 25 600 kr
Stockholm 30 700 kr 30 600 kr - kr
Sydsverige 28 500 kr 28 500 kr 28 800 kr
Västsverige 29 500 kr 29 500 kr 26 900 kr
Östra Mellansverige 28 400 kr 28 400 kr 24 400 kr
Övre Norrland 29 000 kr 29 000 kr 25 800 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som profylaxtandsköterska, ligger på 33 000 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som profylaxtandsköterska, ligger på 23 600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 24 400 kr.

Variationer i lön inom Profylaxtandsköterska

Yrkestitel Kvinna Man
Tandsköterska 29 800 kr 27 800 kr
Ortodontiassistent 29 800 kr 27 800 kr
Röntgentandsköterska 29 800 kr 27 800 kr
Operationstandsköterska 29 800 kr 27 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Profylaxtandsköterska

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Profylaxtandsköterska

Visste du att en Profylaxtandsköterska i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Profylaxtandsköterska inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken