Bolagsengagemang - Vad är bolagsengagemang?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är bolagsengagemang?

Ett bolagsengagemang ger bland annat svar på vilka styrelseuppdrag som en person har. Olika uppdrag förekommer i olika bolagsformer. De vanligaste befattningarna i ett aktiebolag (AB) är styrelseledamot och styrelsesuppleant. Enskilda firmor som är registrerade på Bolagsverket finns med i förteckningen över en persons bolagsengagemang men inte de enskilda firmor som endast är registrerade på Skatteverket.

 

Vilka olika befattningar kan man ha i ett bolagsengagemang?

Det finns ett stort antal befattningar som kan förekomma i en persons bolagsengagemang. Nedan följer några av de vanligaste:

 

  • Styrelseledamot - Aktiebolag

  • Styrelsesuppleant - Aktiebolag

  • VD - Aktiebolag

  • Revisor - Aktiebolag

  • Bolagsman - Handelsbolag

  • Kommanditdelägare - Kommanditbolag

  • Komplementär - Kommanditbolag

  • Innehavare - Enskild firma

 

Varför är det viktigt att veta om en person har bolagsengagemang?

Vid kreditgivning av nystartade bolag finns det oftast inte så mycket information att tillgå. Det tar över ett år innan man kan se information som bokslut då bokslutet skickas in till Bolagsverket efter att bokslutsåret är slut och bokslutet färdigställts. Vid kreditgivning av nya bolag kan man därför undersöka om bolagsmännen i styrelsen sitter med i andra bolag. Det är inte sällan som en bolagsman har flera bolagsengagemang och att man ser ett mönster i hur framför allt de små företagen sköts. Statistiskt sett vet man till exempel att en person som har flera konkurser bakom sig i olika bolag har lättare att sätta ytterligare ett bolag i konkurs än en person som inte varit med om en konkurs tidigare.  

 

Vad är komplementär och delägare i ett kommanditbolag?

Komplementär och kommanditdelägare är de delägare som skall finnas i ett kommanditbolag. Kommanditdelägaren ansvarar endast med sin kapitalinsats medan komplementären ansvarar för bolagets alla skulder med sin förmögenhet. Är man delägare i ett kommanditbolag finns detta med i personens bolagsengagemang. 

 

Vad är delägare i ett handelsbolag?

Ett handelsbolag kan ägas av en eller flera delägare. Är man delägare i ett handelsbolag finns detta med i personens bolagsengagemang och då är man bolagsman för handelsbolaget. 

 

Visas bolagsengagemang i övriga bolagsformer?

När det gäller så kallade övriga bolagsformer såsom ideell förening och stiftelser visas bolagsengagemang som är registrerade hos Bolagsverket. Det förekommer verksamheter som är registrerade hos Bolagsverket men där man inte rapporterat in någon styrelse och i dessa fall presenteras inte bolagsengagemang varken på verksamheten eller på personen. 

Läs mer om bolagsengagemang på Bolagsverkets hemsida

 

Lär dig mer om