Vad är verklig huvudman?

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är verklig huvudman?

Verklig huvudman är den eller de personer som verkligen äger eller har kontroll över ett företag eller organisation. För aktiebolag är en verklig huvudman den som äger mer än 25% av rösterna eller har rätt att utse eller avsätta fler än hälften av styrelseledamöterna. 

Att ta reda på vem verklig huvudman är brukar vara ett steg i rutinen för att lära känna sin kund KYC (Know Your Customer).

 

Varför skall man registrera verklig huvudman?

Enligt EU-direktiv måste alla EU-länder föra register över verkliga huvudmän.

 

Var registreras verklig huvudman?

I Sverige anmäler man verklig huvudman till Bolagsverket och man har samlat in denna information sedan september 2017. Syftet med registret är att man skall veta vem som står bakom ett företag eller organisation och därigenom bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

 

Var kan jag hitta information om verklig huvudman?

Du hittar information om verklig huvudman på både företag och personer i Ratsits företags- och personsök. På företagsrapporten kan du se vem som är verklig huvudman och på personrapporten kan du se vilka företag som den aktuella personen är verklig huvudman i.

 

Vilka företag måste registrera verklig huvudman?

Det är både företag och föreningar som omfattas av regeln att registrera verklig huvudman. Bolagsformerna aktiebolag, bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar, kommanditbolag, handelsbolag och ideella föreningar med flera omfattas. Företagsformer som inte omfattas av regeln är bland andra börsbolag, dödsbon och konkursbon, enkla bolag och enskilda näringsidkare.

 

Läs mer om verkligen huvudman på Bolagsverkets hemsida.

 

Lär dig mer om