{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arbetsledare inom måleri?

Medellönen för en Arbetsledare inom måleri är

45 800 kr

i månaden.

Medellöner för Arbetsledare inom måleri

Snittlön
Snittlön 45 800 kr
Man
Män 46 400 kr
Kvinna
Kvinnor 41 600 kr

Så mycket tjänar en Arbetsledare inom måleri i Sverige

En Arbetsledare inom måleri i Sverige tjänar i snitt 45 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Arbetsledare inom måleri arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Arbetsledare inom anläggning, Produktionsingenjör, bygg och anläggning och Arbetsledare inom VVS.

Vad gör en Arbetsledare inom måleri?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arbetsledare inom måleri på följande sätt:
Leder och fördelar arbete på byggarbetsplats, anläggning eller gruva. Bevakar att maskiner och material finns på plats och samordnar arbete med underentreprenörer. Har ansvar för att arbetet utförs enligt gällande ritningar och anvisningar och för att säkerhetsföreskrifter följs. Har visst personalansvar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arbetsledare inom måleri tjänar?

Känner du en Arbetsledare inom måleri? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arbetsledare inom måleri

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arbetsledare inom måleri löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 33 100 kr
25-34 40 200 kr 41 800 kr
35-44 43 400 kr 49 300 kr
45-54 46 400 kr 47 600 kr
55-64 - kr 48 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 600 kr 46 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetsledare inom måleri Genomsnitt alla yrken
18-24 33 200 kr 28 100 kr
25-34 41 400 kr 35 200 kr
35-44 48 800 kr 41 000 kr
45-54 47 600 kr 44 300 kr
55-64 48 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 45 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetsledare inom måleri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 44 300 kr - kr 44 200 kr
Norra Mellansverige 43 500 kr - kr - kr
Riket 45 800 kr 41 600 kr 46 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 47 200 kr 41 400 kr 48 000 kr
Sydsverige 45 400 kr - kr 45 800 kr
Västsverige 48 200 kr 40 900 kr 49 400 kr
Östra Mellansverige 46 200 kr 40 400 kr 46 800 kr
Övre Norrland 46 300 kr 45 900 kr 46 400 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arbetsledare inom måleri, ligger på 49 400 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arbetsledare inom måleri, ligger på 33 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 40 200 kr.

Variationer i lön inom Arbetsledare inom måleri

Yrkestitel Kvinna Man
Arbetsledare inom anläggning 41 600 kr 46 400 kr
Arbetsledare inom VVS 41 600 kr 46 400 kr
Arbetsledare inom el 41 600 kr 46 400 kr
Brännmästare 41 400 kr 43 400 kr
Arbetsledare på tryckeri 41 400 kr 43 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arbetsledare inom måleri

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arbetsledare inom måleri

Visste du att en Arbetsledare inom måleri i snitt har liknande lön som en Lantmätare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arbetsledare inom måleri inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken