{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arbetsledare på tryckeri?

Medellönen för en Arbetsledare på tryckeri är

43,100 kr

i månaden.

Medellöner för Arbetsledare på tryckeri

Snittlön
Snittlön 43,100 kr
Man
Män 43,400 kr
Kvinna
Kvinnor 41,400 kr

Så mycket tjänar en Arbetsledare på tryckeri i Sverige

En Arbetsledare på tryckeri i Sverige tjänar i snitt 43,100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Arbetsledare på tryckeri arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Verkmästare, kemiteknik, Tvättmästare och Tryckerifaktor.

Vad gör en Arbetsledare på tryckeri?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arbetsledare på tryckeri på följande sätt:
Samordnar, leder och följer upp arbete vid tillverkningsprocesser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arbetsledare på tryckeri tjänar?

Känner du en Arbetsledare på tryckeri? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arbetsledare på tryckeri

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arbetsledare på tryckeri löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39,300 kr 42,200 kr
35-44 41,800 kr 42,000 kr
45-54 42,900 kr 44,100 kr
55-64 41,200 kr 45,100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41,400 kr 43,500 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetsledare på tryckeri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 41,500 kr 35,200 kr
35-44 42,000 kr 41,000 kr
45-54 43,900 kr 44,300 kr
55-64 44,600 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 43,100 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40,400 kr 39,600 kr
35-44 42,400 kr 41,500 kr
45-54 43,100 kr 41,900 kr
55-64 40,600 kr 43,200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41,700 kr 41,400 kr

 

Ålder Genomsnitt Arbetsledare på tryckeri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 39,700 kr 32,300 kr
35-44 41,600 kr 37,000 kr
45-54 42,100 kr 39,600 kr
55-64 42,800 kr 39,400 kr
65-66 - kr 41,000 kr
Genomsnitt 41,400 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 42,200 kr - kr 42,600 kr
Östra Mellansverige 42,100 kr 40,600 kr 42,500 kr
Övre Norrland 42,900 kr - kr 42,800 kr
Riket 43,100 kr 41,400 kr 43,500 kr
Småland med öarna 41,500 kr 38,100 kr 42,100 kr
Stockholm 46,100 kr 46,600 kr 46,000 kr
Sydsverige 42,300 kr 41,200 kr 42,500 kr
Västsverige 43,700 kr 41,500 kr 44,100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46,700 kr - kr 45,400 kr
Norra Mellansverige 42,300 kr 43,200 kr 42,200 kr
Östra Mellansverige 40,500 kr - kr 40,200 kr
Övre Norrland 45,900 kr - kr 46,700 kr
Riket 41,400 kr 41,700 kr 41,400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39,800 kr 39,500 kr 39,900 kr
Sydsverige 39,700 kr - kr 40,200 kr
Västsverige 40,900 kr 40,700 kr 40,900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arbetsledare på tryckeri, ligger på 49,700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 48,000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arbetsledare på tryckeri, ligger på 38,100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Arbetsledare på tryckeri

Yrkestitel Kvinna Man
Arbetsledare inom anläggning 41,600 kr 46,400 kr
Arbetsledare inom VVS 41,600 kr 46,400 kr
Arbetsledare inom måleri 41,600 kr 46,400 kr
Arbetsledare inom el 41,600 kr 46,400 kr
Brännmästare 41,400 kr 43,400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arbetsledare på tryckeri

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arbetsledare på tryckeri

Visste du att en Arbetsledare på tryckeri i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arbetsledare på tryckeri inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken