{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bryggmästare?

Medellönen för en Bryggmästare är

43 100 kr

i månaden.

Medellöner för Bryggmästare

Snittlön
Snittlön 43 100 kr
Man
Män 43 400 kr
Kvinna
Kvinnor 41 400 kr

Så mycket tjänar en Bryggmästare i Sverige

Månadslönen för en Bryggmästare i Sverige är i snitt 43 100 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Bryggmästare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkmästare, kemiteknik, Tvättmästare och Tryckerifaktor kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Bryggmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bryggmästare på följande sätt:
Samordnar, leder och följer upp arbete vid tillverkningsprocesser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bryggmästare tjänar?

Känner du en Bryggmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bryggmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bryggmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 300 kr 42 200 kr
35-44 41 800 kr 42 000 kr
45-54 42 900 kr 44 100 kr
55-64 41 200 kr 45 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 400 kr 43 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Bryggmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 41 500 kr 35 200 kr
35-44 42 000 kr 41 000 kr
45-54 43 900 kr 44 300 kr
55-64 44 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 40 400 kr 39 600 kr
35-44 42 400 kr 41 500 kr
45-54 43 100 kr 41 900 kr
55-64 40 600 kr 43 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 700 kr 41 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Bryggmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 39 700 kr 32 300 kr
35-44 41 600 kr 37 000 kr
45-54 42 100 kr 39 600 kr
55-64 42 800 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 41 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 42 200 kr - kr 42 600 kr
Riket 43 100 kr 41 400 kr 43 500 kr
Småland med öarna 41 500 kr 38 100 kr 42 100 kr
Stockholm 46 100 kr 46 600 kr 46 000 kr
Sydsverige 42 300 kr 41 200 kr 42 500 kr
Västsverige 43 700 kr 41 500 kr 44 100 kr
Östra Mellansverige 42 100 kr 40 600 kr 42 500 kr
Övre Norrland 42 900 kr - kr 42 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 700 kr - kr 45 400 kr
Norra Mellansverige 42 300 kr 43 200 kr 42 200 kr
Riket 41 400 kr 41 700 kr 41 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39 800 kr 39 500 kr 39 900 kr
Sydsverige 39 700 kr - kr 40 200 kr
Västsverige 40 900 kr 40 700 kr 40 900 kr
Östra Mellansverige 40 500 kr - kr 40 200 kr
Övre Norrland 45 900 kr - kr 46 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bryggmästare, ligger på 49 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 48 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bryggmästare, ligger på 38 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Variationer i lön inom Bryggmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Arbetsledare inom anläggning 41 600 kr 46 400 kr
Arbetsledare inom VVS 41 600 kr 46 400 kr
Arbetsledare inom måleri 41 600 kr 46 400 kr
Arbetsledare inom el 41 600 kr 46 400 kr
Arbetsledare på tryckeri 41 400 kr 43 400 kr

Sök lönestatistik för alla yrken