{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Packmästare?

Medellönen för en Packmästare är
41 400 kr
i månaden.

Medellöner för Packmästare

Snittlön
Snittlön 41 400 kr
Man
Män 41 800 kr
Kvinna
Kvinnor 39 300 kr

Så mycket tjänar en Packmästare i Sverige

En Packmästare i Sverige tjänar i snitt 41 400 kr i månadslön.

Lönen för en Packmästare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Packmästare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Packmästare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkmästare, kemiteknik , Tvättmästare  och Tryckerifaktor  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Packmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Packmästare på följande sätt:
Samordnar, leder och följer upp arbete vid tillverkningsprocesser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Packmästare tjänar?

Känner du en Packmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Packmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Packmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 600 kr 38 900 kr
35-44 39 900 kr 41 100 kr
45-54 40 300 kr 42 600 kr
55-64 38 900 kr 43 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 300 kr 41 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Packmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 38 600 kr 33 800 kr
35-44 40 900 kr 39 600 kr
45-54 42 200 kr 42 700 kr
55-64 42 800 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 41 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 200 kr 39 800 kr
35-44 41 800 kr 41 200 kr
45-54 43 200 kr 41 800 kr
55-64 41 600 kr 42 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 400 kr 41 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Packmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 40 200 kr 31 400 kr
35-44 41 300 kr 36 200 kr
45-54 42 000 kr 38 600 kr
55-64 42 400 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 41 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 100 kr - kr 42 300 kr
Norra Mellansverige 40 800 kr - kr 41 000 kr
Riket 41 400 kr 39 300 kr 41 800 kr
Småland med öarna 39 700 kr 36 800 kr 40 200 kr
Stockholm 43 600 kr 44 200 kr 43 400 kr
Sydsverige 40 900 kr 38 900 kr 41 400 kr
Västsverige 42 000 kr 39 000 kr 42 500 kr
Östra Mellansverige 41 900 kr 39 400 kr 42 300 kr
Övre Norrland 41 400 kr - kr 43 100 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 45 300 kr - kr 45 300 kr
Norra Mellansverige 42 200 kr 42 200 kr 42 200 kr
Riket 41 400 kr 42 400 kr 41 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39 800 kr 39 700 kr 39 900 kr
Sydsverige 39 600 kr - kr 39 500 kr
Västsverige 41 200 kr 43 600 kr 40 800 kr
Östra Mellansverige 40 900 kr - kr 40 300 kr
Övre Norrland 44 900 kr - kr 44 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som packmästare, ligger på 48 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som packmästare, ligger på 36 600 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor och har en gymnasial utbildning på högst 2 år.

Variationer i lön inom Packmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Arbetsledare inom anläggning 39 000 kr 45 400 kr
Arbetsledare inom VVS 39 000 kr 45 400 kr
Arbetsledare inom måleri 39 000 kr 45 400 kr
Arbetsledare inom el 39 000 kr 45 400 kr
Arbetsledare på tryckeri 39 300 kr 41 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Packmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Packmästare

Visste du att en Packmästare i snitt har liknande lön som en Miljösamordnare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Packmästare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken