{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arkivassistent?

Medellönen för en Arkivassistent är

28 400 kr

i månaden.

Medellöner för Arkivassistent

Snittlön
Snittlön 28 400 kr
Man
Män 28 400 kr
Kvinna
Kvinnor 28 400 kr

Så mycket tjänar en Arkivassistent i Sverige

En Arkivassistent i Sverige tjänar i snitt 28 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Arkivassistent arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom administration och kundtjänst där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Biblioteksassistent, Assistent, bibliotek och Arkivkanslist.

Vad gör en Arkivassistent?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arkivassistent på följande sätt:
Förtecknar, sorterar och tar fram arkivhand­lingar. Biträder vid katalogisering och registrering av böcker och annat publicerat material. Ordnar och lånar ut böcker, tidskrifter m.m. Biträder vid informationssökning. Sköter bild- och ljudanläggningar. Biträder vid registrering, skötsel och utställning av museiföremål.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arkivassistent tjänar?

Känner du en Arkivassistent? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arkivassistent

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arkivassistent löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Arkivassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 29 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 24 900 kr 24 800 kr
25-34 27 500 kr 27 400 kr
35-44 28 200 kr 28 000 kr
45-54 28 800 kr 28 400 kr
55-64 29 100 kr 28 900 kr
65-66 28 800 kr 28 400 kr
Genomsnitt 28 400 kr 28 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Arkivassistent Genomsnitt alla yrken
18-24 24 900 kr 26 000 kr
25-34 27 500 kr 32 300 kr
35-44 28 100 kr 37 000 kr
45-54 28 700 kr 39 600 kr
55-64 29 100 kr 39 400 kr
65-66 28 700 kr 41 000 kr
Genomsnitt 28 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 29 900 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 27 800 kr 28 100 kr 26 900 kr
Norra Mellansverige 27 900 kr 28 200 kr 26 700 kr
Riket 28 300 kr 28 400 kr 28 000 kr
Småland med öarna 28 000 kr 28 100 kr 27 600 kr
Stockholm 29 700 kr 29 800 kr 29 200 kr
Sydsverige 27 900 kr 28 000 kr 27 700 kr
Västsverige 28 300 kr 28 200 kr 28 800 kr
Östra Mellansverige 27 600 kr 27 600 kr 27 500 kr
Övre Norrland 28 400 kr 28 600 kr 27 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arkivassistent, ligger på 31 400 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arkivassistent, ligger på 24 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 24 700 kr.

Variationer i lön inom Arkivassistent

Yrkestitel Kvinna Man
Biblioteksassistent 28 400 kr 28 400 kr
Museiassistent 28 400 kr 28 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arkivassistent

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arkivassistent

Visste du att en Arkivassistent i snitt har liknande lön som en Kontorsreceptionist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arkivassistent inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken