{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Auktoriserad revisor?

Medellönen för en Auktoriserad revisor är

47 800 kr

i månaden.

Medellöner för Auktoriserad revisor

Snittlön
Snittlön 47 800 kr
Man
Män 51 100 kr
Kvinna
Kvinnor 45 700 kr

Så mycket tjänar en Auktoriserad revisor i Sverige

En Auktoriserad revisor i Sverige tjänar i snitt 47 800 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Auktoriserad revisor arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Revisor, Internrevisor och Skatterevisor.

Vad gör en Auktoriserad revisor?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Auktoriserad revisor på följande sätt:
Utreder, granskar och bedömer företags, organisationers och myndigheters redovisning och förvaltning. Ger råd i boksluts-, redovisnings-, skatte-, finansierings- och försäkringsfrågor. Leder företags eller grupp av företags ekonomistyrning. Ansvarar för uppläggning och uppföljning av budget samt analyserar resultat. Bedömer om ledningens intentioner följs och om företagets resurser utnyttjas effektivt. Granskar och utvärderar företagets rutiner och interna kontroll.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Auktoriserad revisor tjänar?

Känner du en Auktoriserad revisor? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Auktoriserad revisor

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Auktoriserad revisor löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 32 000 kr 32 000 kr
25-34 41 600 kr 45 400 kr
35-44 52 000 kr 58 800 kr
45-54 51 300 kr 65 300 kr
55-64 50 700 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 800 kr 52 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Auktoriserad revisor Genomsnitt alla yrken
18-24 32 000 kr 28 100 kr
25-34 43 500 kr 35 200 kr
35-44 54 700 kr 41 000 kr
45-54 56 100 kr 44 300 kr
55-64 56 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 49 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 33 300 kr 35 000 kr
25-34 39 000 kr 40 200 kr
35-44 42 400 kr 44 100 kr
45-54 44 200 kr 46 600 kr
55-64 44 200 kr 47 500 kr
65-66 44 100 kr 45 700 kr
Genomsnitt 43 200 kr 45 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Auktoriserad revisor Genomsnitt alla yrken
18-24 34 000 kr 26 000 kr
25-34 39 500 kr 32 300 kr
35-44 43 000 kr 37 000 kr
45-54 44 800 kr 39 600 kr
55-64 45 200 kr 39 400 kr
65-66 44 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 43 500 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 45 100 kr - kr - kr
Riket 49 200 kr 46 800 kr 52 700 kr
Småland med öarna 46 000 kr 43 700 kr 48 500 kr
Stockholm 52 500 kr 50 200 kr 55 600 kr
Sydsverige 48 400 kr 42 500 kr - kr
Västsverige 47 500 kr 46 000 kr 50 400 kr
Östra Mellansverige 44 800 kr 44 600 kr 45 100 kr
Övre Norrland 40 300 kr 38 900 kr 41 900 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 42 600 kr 42 400 kr 43 000 kr
Norra Mellansverige 41 500 kr 41 200 kr 42 600 kr
Riket 43 900 kr 43 200 kr 45 200 kr
Småland med öarna 42 400 kr 41 800 kr 43 400 kr
Stockholm 46 300 kr 45 500 kr 48 100 kr
Sydsverige 42 400 kr 41 700 kr 43 700 kr
Västsverige 43 100 kr 42 200 kr 44 500 kr
Östra Mellansverige 42 700 kr 42 200 kr 44 000 kr
Övre Norrland 41 000 kr 40 500 kr 42 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som auktoriserad revisor, ligger på 65 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som auktoriserad revisor, ligger på 32 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32 000 kr.

Variationer i lön inom Auktoriserad revisor

Yrkestitel Kvinna Man
Revisor 45 700 kr 51 100 kr
Controller 49 700 kr 56 900 kr
Business controller 49 700 kr 56 900 kr
Finansanalytiker 58 500 kr 71 000 kr
Nationalekonom 44 700 kr 51 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Auktoriserad revisor

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Auktoriserad revisor

Visste du att en Auktoriserad revisor i snitt har liknande lön som en Officer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Auktoriserad revisor inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken