{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bitillsyningsman?

Medellönen för en Bitillsyningsman är

25 000 kr

i månaden.

Medellöner för Bitillsyningsman

Snittlön
Snittlön 25 000 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 24 700 kr

Så mycket tjänar en Bitillsyningsman i Sverige

Månadslönen för en Bitillsyningsman i Sverige är i snitt 25 000 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Bitillsyningsman arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Biodlare, Renskötare och Renägare.

Vad gör en Bitillsyningsman?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bitillsyningsman på följande sätt:
Bedriver avel, uppfödning och skötsel av andra djur än inom 6121–6122 för produktion av livsmedel, pälsskinn m.m. Sköter, dresserar eller tränar djur i djurpark, på cirkus m.m.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bitillsyningsman tjänar?

Känner du en Bitillsyningsman? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bitillsyningsman

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bitillsyningsman löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 24 600 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Bitillsyningsman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 25 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 24 300 kr - kr
25-34 24 500 kr - kr
35-44 25 900 kr - kr
45-54 26 000 kr 24 500 kr
55-64 26 600 kr 25 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 25 100 kr 24 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Bitillsyningsman Genomsnitt alla yrken
18-24 24 200 kr 26 000 kr
25-34 24 400 kr 32 300 kr
35-44 26 100 kr 37 000 kr
45-54 25 900 kr 39 600 kr
55-64 26 500 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 25 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 25 000 kr 24 600 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 26 700 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 24 300 kr 24 200 kr - kr
Norra Mellansverige 25 900 kr 26 100 kr - kr
Riket 25 100 kr 25 100 kr 24 700 kr
Småland med öarna 24 000 kr 24 000 kr - kr
Stockholm 28 000 kr 28 000 kr - kr
Sydsverige 24 800 kr 24 800 kr - kr
Västsverige 24 800 kr 24 800 kr - kr
Östra Mellansverige 25 500 kr 25 600 kr 24 900 kr
Övre Norrland 24 100 kr 24 100 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bitillsyningsman, ligger på 28 000 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bitillsyningsman, ligger på 23 500 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Bitillsyningsman

Yrkestitel Kvinna Man
Hästskötare 26 600 kr 27 900 kr
Hovslagare 26 600 kr 27 900 kr
Hästmassör 26 600 kr 27 900 kr
Biodlare 24 700 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Bitillsyningsman

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Bitillsyningsman

Visste du att en Bitillsyningsman i snitt har liknande lön som en Telefonintervjuare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Bitillsyningsman inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken