{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Trädgårdsmästare?

Medellönen för en Trädgårdsmästare är

29 100 kr

i månaden.

Medellöner för Trädgårdsmästare

Snittlön
Snittlön 29 100 kr
Man
Män 29 500 kr
Kvinna
Kvinnor 28 200 kr

Så mycket tjänar en Trädgårdsmästare i Sverige

Månadslönen för en Trädgårdsmästare i Sverige är i snitt 29 100 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Trädgårdsmästare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Arborist, Parkarbetare och Kyrkogårdsarbetare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Trädgårdsmästare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Trädgårdsmästare på följande sätt:
Anlägger och underhåller parker, trädgårdar, kyrkogårdar och golfbanor m.m. Lägger plattor, bygger murar och trappor samt planterar växter och sår gräs. Sköter blommor, träd, buskar och andra växter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Trädgårdsmästare tjänar?

Känner du en Trädgårdsmästare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Trädgårdsmästare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Trädgårdsmästare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 27 600 kr 28 400 kr
35-44 28 600 kr 28 900 kr
45-54 31 100 kr 33 100 kr
55-64 28 300 kr 28 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 28 100 kr 29 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Trädgårdsmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 23 800 kr 28 100 kr
25-34 28 200 kr 35 200 kr
35-44 28 800 kr 41 000 kr
45-54 32 500 kr 44 300 kr
55-64 28 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 29 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 800 kr 25 800 kr
25-34 27 800 kr 27 700 kr
35-44 28 800 kr 28 700 kr
45-54 28 700 kr 28 800 kr
55-64 29 200 kr 29 100 kr
65-66 28 200 kr 29 800 kr
Genomsnitt 28 500 kr 28 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Trädgårdsmästare Genomsnitt alla yrken
18-24 26 100 kr 26 000 kr
25-34 27 800 kr 32 300 kr
35-44 28 800 kr 37 000 kr
45-54 28 700 kr 39 600 kr
55-64 29 100 kr 39 400 kr
65-66 29 500 kr 41 000 kr
Genomsnitt 28 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 27 400 kr - kr 27 300 kr
Riket 29 300 kr 28 100 kr 29 800 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 29 400 kr - kr 29 900 kr
Sydsverige 32 300 kr 28 100 kr 33 200 kr
Västsverige 29 700 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 27 700 kr 27 400 kr 28 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 27 700 kr 30 500 kr 26 800 kr
Norra Mellansverige 27 400 kr 27 500 kr 27 300 kr
Riket 28 600 kr 28 500 kr 28 600 kr
Småland med öarna 28 300 kr 28 000 kr 28 400 kr
Stockholm 30 300 kr 29 100 kr 30 700 kr
Sydsverige 27 800 kr 28 100 kr 27 800 kr
Västsverige 29 100 kr 28 900 kr 29 200 kr
Östra Mellansverige 28 200 kr 28 600 kr 28 000 kr
Övre Norrland 28 200 kr 28 500 kr 28 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som trädgårdsmästare, ligger på 33 200 kr. Han, för det är en man, finns inom privatanställda arbetare i Sydsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som trädgårdsmästare, ligger på 22 800 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 24 300 kr.

Variationer i lön inom Trädgårdsmästare

Yrkestitel Kvinna Man
Trädgårdsarbetare 26 300 kr 26 900 kr
Arborist 28 200 kr 29 500 kr
Parkarbetare 28 200 kr 29 500 kr
Kyrkogårdsarbetare 28 200 kr 29 500 kr
Greenkeeper 28 200 kr 29 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Trädgårdsmästare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Trädgårdsmästare

Visste du att en Trädgårdsmästare i snitt har liknande lön som en Fritidsledare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Trädgårdsmästare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken