{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Boutredningsman?

Medellönen för en Boutredningsman är
34 300 kr
i månaden.

Medellöner för Boutredningsman

Snittlön
Snittlön 34 300 kr
Man
Män 36 800 kr
Kvinna
Kvinnor 34 000 kr

Så mycket tjänar en Boutredningsman i Sverige

En Boutredningsman i Sverige tjänar i snitt 34 300 kr i månadslön.

Lönen för en Boutredningsman kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Boutredningsman så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Boutredningsman ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Paralegal , Domstolshandläggare  och Juristassistent  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Boutredningsman?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Boutredningsman på följande sätt:
Utför assisterande juridiskt arbete. Förbereder, granskar och bearbetar juridiska handlingar. Kallar parter till förhandlingar. Skickar förelägganden. Protokollför rättegångar och förhandlingar. Upprättar förteckningar över dödsbons tillgångar och skulder samt bistår vid arvskifte.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Boutredningsman tjänar?

Känner du en Boutredningsman? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Boutredningsman

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Boutredningsman löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 000 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Boutredningsman Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 36 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 28 300 kr 26 600 kr
25-34 31 100 kr 33 200 kr
35-44 33 200 kr 35 900 kr
45-54 33 500 kr 37 700 kr
55-64 31 900 kr 35 500 kr
65-66 32 900 kr - kr
Genomsnitt 32 300 kr 34 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Boutredningsman Genomsnitt alla yrken
18-24 27 900 kr 25 300 kr
25-34 31 500 kr 31 400 kr
35-44 33 600 kr 36 200 kr
45-54 34 000 kr 38 600 kr
55-64 32 300 kr 38 400 kr
65-66 34 300 kr 40 300 kr
Genomsnitt 32 700 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 36 500 kr 36 000 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 36 000 kr 35 400 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 800 kr 29 900 kr 29 000 kr
Norra Mellansverige 31 100 kr 31 400 kr 30 200 kr
Riket 32 700 kr 32 300 kr 34 800 kr
Småland med öarna 30 500 kr 30 500 kr 30 300 kr
Stockholm 35 000 kr 34 500 kr 38 500 kr
Sydsverige 30 800 kr 30 400 kr 33 400 kr
Västsverige 30 300 kr 30 200 kr 31 200 kr
Östra Mellansverige 31 200 kr 30 800 kr 33 100 kr
Övre Norrland 34 500 kr 34 000 kr 36 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som boutredningsman, ligger på 40 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 39 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som boutredningsman, ligger på 26 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 28 300 kr.

Variationer i lön inom Boutredningsman

Yrkestitel Kvinna Man
Paralegal 34 000 kr 36 800 kr
Domstolshandläggare 34 000 kr 36 800 kr
Juristassistent 34 000 kr 36 800 kr
Domstolssekreterare 34 000 kr 36 800 kr
VD assistent 36 800 kr 37 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Boutredningsman

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Boutredningsman

Visste du att en Boutredningsman i snitt har liknande lön som en VD friskvård och sport?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Boutredningsman inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken