{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en VD restaurang?

Medellönen för en VD restaurang är

34 200 kr

i månaden.

Medellöner för VD restaurang

Snittlön
Snittlön 34 200 kr
Man
Män 34 200 kr
Kvinna
Kvinnor 34 300 kr

Så mycket tjänar en VD restaurang i Sverige

Den senaste statistiken visar att en VD restaurang tjänar 34 200 kr i månadslön i snitt.

Lönen för en VD restaurang kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en VD restaurang så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som VD, inom restaurang, utan chefshierarki, Restaurangchef, verksamhetsnära chef och Krögare, verksamhetsnära chef.

Vad gör en VD restaurang?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en VD restaurang på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom restaurang och kök. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom restaurang och kök, planerar matsedlar och inköp samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik VD restaurang tjänar?

Känner du en VD restaurang? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik VD restaurang

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av VD restaurang löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 100 kr 35 000 kr
35-44 33 900 kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 300 kr 34 200 kr

 

Ålder Genomsnitt VD restaurang Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 600 kr 35 200 kr
35-44 32 900 kr 41 000 kr
45-54 36 500 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 34 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt VD restaurang Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 48 800 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 48 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 200 kr 34 300 kr 34 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 200 kr - kr 33 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 100 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 35 400 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 800 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som vd restaurang, ligger på 48 800 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som vd restaurang, ligger på 32 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom VD restaurang

Yrkestitel Kvinna Man
Kökschef - kr 35 300 kr
Restaurangchef - kr 35 300 kr
Krögare - kr 35 300 kr
Källarmästare - kr 35 300 kr
Food & beverage manager 34 300 kr 34 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en VD restaurang

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en VD restaurang

Visste du att en VD restaurang i snitt har liknande lön som en Tolk?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en VD restaurang inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken