{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Krögare?

Medellönen för en Krögare är
34 900 kr
i månaden.

Medellöner för Krögare

Snittlön
Snittlön 34 900 kr
Man
Män 36 000 kr
Kvinna
Kvinnor 33 200 kr

Så mycket tjänar en Krögare i Sverige

En Krögare i Sverige tjänar i snitt 34 900 kr i månadslön.

Lönen för en Krögare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Krögare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Krögare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Kökschef , Restaurangchef  och Källarmästare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Krögare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Krögare på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom restaurang och kök, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Krögare tjänar?

Känner du en Krögare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Krögare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Krögare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 32 700 kr 31 700 kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 33 200 kr 36 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Krögare Genomsnitt alla yrken
18-24 28 900 kr 27 000 kr
25-34 32 300 kr 33 800 kr
35-44 38 100 kr 39 600 kr
45-54 36 600 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 34 900 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Krögare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 900 kr 33 200 kr 36 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 35 800 kr 34 100 kr 37 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 35 600 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som krögare, ligger på 38 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som krögare, ligger på 28 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Krögare

Yrkestitel Kvinna Man
Kökschef 33 200 kr 36 000 kr
Restaurangchef 33 200 kr 36 000 kr
Källarmästare 33 200 kr 36 000 kr
VD restaurang 36 800 kr 38 000 kr
Food & beverage manager 36 800 kr 38 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Krögare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Krögare

Visste du att en Krögare i snitt har liknande lön som en Fysioterapeut?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Krögare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken