{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Krögare?

Tyvärr saknar vi för tillfället tillräckligt med data för detta yrke. Vi bygger ständigt ut våra datakällor så inom en snar framtid kommer det finnas mer data här!

Medellöner för Krögare

Snittlön
Snittlön - kr
Man
Män 35 300 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Krögare i Sverige

Vad gör en Krögare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Krögare på följande sätt:
Chef på mellanchefsnivå. Underställd verk­ställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom restaurang och kök, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Krögare tjänar?

Känner du en Krögare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Krögare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Krögare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 26 700 kr 33 400 kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 35 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Krögare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 600 kr 28 100 kr
25-34 28 500 kr 35 200 kr
35-44 37 100 kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Krögare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr 35 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 38 100 kr 36 500 kr 38 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 700 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som krögare, ligger på 39 900 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som krögare, ligger på 26 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Krögare

Yrkestitel Kvinna Man
Kökschef - kr 35 300 kr
Restaurangchef - kr 35 300 kr
Källarmästare - kr 35 300 kr
VD restaurang 34 300 kr 34 200 kr
Food & beverage manager 34 300 kr 34 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Krögare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Sök lönestatistik för alla yrken