{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Food & beverage manager?

Medellönen för en Food & beverage manager är
37 500 kr
i månaden.

Medellöner för Food & beverage manager

Snittlön
Snittlön 37 500 kr
Man
Män 38 000 kr
Kvinna
Kvinnor 36 800 kr

Så mycket tjänar en Food & beverage manager i Sverige

En Food & beverage manager i Sverige tjänar i snitt 37 500 kr i månadslön.

Lönen för en Food & beverage manager kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Food & beverage manager så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Food & beverage manager ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD restaurang , VD, inom restaurang, utan chefshierarki  och Restaurangchef, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Food & beverage manager?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Food & beverage manager på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom restaurang och kök. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom restaurang och kök, planerar matsedlar och inköp samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Food & beverage manager tjänar?

Känner du en Food & beverage manager? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Food & beverage manager

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Food & beverage manager löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 800 kr 38 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Food & beverage manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 35 500 kr 33 800 kr
35-44 37 200 kr 39 600 kr
45-54 39 500 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 37 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Food & beverage manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 500 kr 36 800 kr 38 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39 500 kr - kr 40 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 37 000 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som food & beverage manager, ligger på 42 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som food & beverage manager, ligger på 35 500 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Food & beverage manager

Yrkestitel Kvinna Man
Kökschef 33 200 kr 36 000 kr
Restaurangchef 33 200 kr 36 000 kr
Krögare 33 200 kr 36 000 kr
Källarmästare 33 200 kr 36 000 kr
VD restaurang 36 800 kr 38 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Food & beverage manager

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Food & beverage manager

Visste du att en Food & beverage manager i snitt har liknande lön som en Grafisk designer?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Food & beverage manager inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken