{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Food & beverage manager?

Medellönen för en Food & beverage manager är

34 200 kr

i månaden.

Medellöner för Food & beverage manager

Snittlön
Snittlön 34 200 kr
Man
Män 34 200 kr
Kvinna
Kvinnor 34 300 kr

Så mycket tjänar en Food & beverage manager i Sverige

I Sverige tjänar en Food & beverage manager i snitt 34 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Food & beverage manager arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en VD restaurang, VD, inom restaurang, utan chefshierarki och Restaurangchef, verksamhetsnära chef kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Food & beverage manager?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Food & beverage manager på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef, direkt underställd verkställande direktör eller motsvarande. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom restaurang och kök. Planlägger och leder den dagliga verksamheten inom restaurang och kök, planerar matsedlar och inköp samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Food & beverage manager tjänar?

Känner du en Food & beverage manager? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Food & beverage manager

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Food & beverage manager löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 100 kr 35 000 kr
35-44 33 900 kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 300 kr 34 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Food & beverage manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 34 600 kr 35 200 kr
35-44 32 900 kr 41 000 kr
45-54 36 500 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 34 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Food & beverage manager Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 48 800 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 48 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 200 kr 34 300 kr 34 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 200 kr - kr 33 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 36 100 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 35 400 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 800 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som food & beverage manager, ligger på 48 800 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som food & beverage manager, ligger på 32 900 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Food & beverage manager

Yrkestitel Kvinna Man
Kökschef - kr 35 300 kr
Restaurangchef - kr 35 300 kr
Krögare - kr 35 300 kr
Källarmästare - kr 35 300 kr
VD restaurang 34 300 kr 34 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Food & beverage manager

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Food & beverage manager

Visste du att en Food & beverage manager i snitt har liknande lön som en Tolk?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Food & beverage manager inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken