{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Brandchef?

Medellönen för en Brandchef är

52 400 kr

i månaden.

Medellöner för Brandchef

Snittlön
Snittlön 52 400 kr
Man
Män 53 200 kr
Kvinna
Kvinnor 51 700 kr

Så mycket tjänar en Brandchef i Sverige

Månadslönen för en Brandchef i Sverige är i snitt 52 400 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Brandchef arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Brandchef ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef, TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef och Tulldirektör, verksamhetsnära chef.

Vad gör en Brandchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Brandchef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef förvaltningschef, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig samhällsservice. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Brandchef tjänar?

Känner du en Brandchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Brandchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Brandchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 51 300 kr 51 500 kr
45-54 53 700 kr 59 600 kr
55-64 51 600 kr 55 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 51 300 kr 54 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Brandchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 41 300 kr 35 200 kr
35-44 51 400 kr 41 000 kr
45-54 56 500 kr 44 300 kr
55-64 53 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 52 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 36 400 kr - kr
25-34 43 600 kr 44 500 kr
35-44 48 100 kr 49 100 kr
45-54 53 200 kr 53 700 kr
55-64 54 500 kr 57 600 kr
65-66 59 100 kr 63 200 kr
Genomsnitt 51 800 kr 53 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Brandchef Genomsnitt alla yrken
18-24 36 400 kr 26 000 kr
25-34 44 100 kr 32 300 kr
35-44 48 600 kr 37 000 kr
45-54 53 500 kr 39 600 kr
55-64 56 000 kr 39 400 kr
65-66 61 200 kr 41 000 kr
Genomsnitt 52 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 52 800 kr 51 300 kr 54 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 58 000 kr 55 500 kr 60 700 kr
Sydsverige 47 700 kr - kr - kr
Västsverige 47 900 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 46 100 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 47 800 kr 47 700 kr 47 900 kr
Norra Mellansverige 48 300 kr 47 700 kr 48 800 kr
Riket 52 400 kr 51 800 kr 53 000 kr
Småland med öarna 49 500 kr 49 000 kr 50 000 kr
Stockholm 56 700 kr 56 200 kr 57 200 kr
Sydsverige 52 900 kr 52 200 kr 53 500 kr
Västsverige 50 900 kr 50 300 kr 51 600 kr
Östra Mellansverige 51 900 kr 50 900 kr 52 900 kr
Övre Norrland 48 600 kr 48 200 kr 49 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som brandchef, ligger på 85 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 69 700 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som brandchef, ligger på 34 800 kr. Denna snittlön återfinns inom kommunal sektor.

Variationer i lön inom Brandchef

Yrkestitel Kvinna Man
Polischef 67 700 kr 71 500 kr
Kriminalvårdsinspektör 67 700 kr 71 500 kr
Bibliotekschef 67 700 kr 71 500 kr
Polisintendent 67 700 kr 71 500 kr
Polismästare 67 700 kr 71 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Brandchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Brandchef

Visste du att en Brandchef i snitt har liknande lön som en Kanslichef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Brandchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken