{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Redaktionschef, verksamhetsnära chef?

Medellönen för en Redaktionschef, verksamhetsnära chef är
50 800 kr
i månaden.

Medellöner för Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Snittlön
Snittlön 50 800 kr
Man
Män 51 900 kr
Kvinna
Kvinnor 49 800 kr

Så mycket tjänar en Redaktionschef, verksamhetsnära chef i Sverige

En Redaktionschef, verksamhetsnära chef i Sverige tjänar i snitt 50 800 kr i månadslön.

Lönen för en Redaktionschef, verksamhetsnära chef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Redaktionschef, verksamhetsnära chef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Redaktionschef, verksamhetsnära chef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Uppbördsdirektör, verksamhetsnära chef , TV-chef, övrig, verksamhetsnära chef  och Tulldirektör, verksamhetsnära chef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Redaktionschef, verksamhetsnära chef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Redaktionschef, verksamhetsnära chef på följande sätt:
Verksamhetsnära chef underställd mellanchef förvaltningschef, landstingsdirektör eller verkställande direktör. Högsta chef i företag utan chefshierarki inom övrig samhällsservice. Planlägger och leder den dagliga verksamheten samt ansvarar för personal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Redaktionschef, verksamhetsnära chef tjänar?

Känner du en Redaktionschef, verksamhetsnära chef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Redaktionschef, verksamhetsnära chef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 45 800 kr 53 800 kr
45-54 53 400 kr 61 200 kr
55-64 53 600 kr 53 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 300 kr 54 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Redaktionschef, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 49 600 kr 39 600 kr
45-54 57 000 kr 42 700 kr
55-64 53 400 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 50 500 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 41 800 kr 43 100 kr
35-44 47 200 kr 47 500 kr
45-54 51 400 kr 52 400 kr
55-64 52 600 kr 55 800 kr
65-66 59 000 kr 64 800 kr
Genomsnitt 50 200 kr 51 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Redaktionschef, verksamhetsnära chef Genomsnitt alla yrken
18-24 27 200 kr 25 300 kr
25-34 42 400 kr 31 400 kr
35-44 47 300 kr 36 200 kr
45-54 51 900 kr 38 600 kr
55-64 54 200 kr 38 400 kr
65-66 62 100 kr 40 300 kr
Genomsnitt 50 900 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 50 500 kr 47 300 kr 54 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 56 500 kr 51 100 kr 63 200 kr
Sydsverige 51 000 kr - kr - kr
Västsverige 48 500 kr - kr - kr
Östra Mellansverige 42 200 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 46 900 kr 46 600 kr 47 300 kr
Norra Mellansverige 46 500 kr 45 900 kr 47 100 kr
Riket 50 900 kr 50 200 kr 51 500 kr
Småland med öarna 48 500 kr 47 700 kr 49 300 kr
Stockholm 55 200 kr 54 500 kr 55 900 kr
Sydsverige 51 300 kr 50 900 kr 51 700 kr
Västsverige 49 200 kr 48 600 kr 50 000 kr
Östra Mellansverige 50 300 kr 49 600 kr 51 200 kr
Övre Norrland 46 700 kr 46 400 kr 47 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som redaktionschef, verksamhetsnära chef, ligger på 71 600 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 67 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som redaktionschef, verksamhetsnära chef, ligger på 27 200 kr. Denna snittlön återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Yrkestitel Kvinna Man
Polischef 66 600 kr 69 700 kr
Kriminalvårdsinspektör 66 600 kr 69 700 kr
Bibliotekschef 66 600 kr 69 700 kr
Polisintendent 66 600 kr 69 700 kr
Polismästare 66 600 kr 69 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Redaktionschef, verksamhetsnära chef

Visste du att en Redaktionschef, verksamhetsnära chef i snitt har liknande lön som en VD inom bygg och anläggning?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Redaktionschef, verksamhetsnära chef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken