{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef är
68 200 kr
i månaden.

Medellöner för Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 68 200 kr
Man
Män 69 700 kr
Kvinna
Kvinnor 66 600 kr

Så mycket tjänar en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef i Sverige

En Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef i Sverige tjänar i snitt 68 200 kr i månadslön.

Lönen för en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Polischef , Kriminalvårdsinspektör  och Polismästare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom övrig samhällsservice, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr 74 800 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 64 200 kr 70 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 67 200 kr 39 600 kr
45-54 71 400 kr 42 700 kr
55-64 67 800 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 67 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 51 600 kr 55 800 kr
35-44 59 900 kr 60 900 kr
45-54 67 300 kr 68 900 kr
55-64 70 100 kr 73 500 kr
65-66 71 400 kr 74 100 kr
Genomsnitt 67 000 kr 69 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 54 300 kr 31 400 kr
35-44 60 400 kr 36 200 kr
45-54 68 100 kr 38 600 kr
55-64 72 000 kr 38 400 kr
65-66 72 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 68 300 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 67 600 kr 64 200 kr 70 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 71 000 kr 68 000 kr 73 600 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 60 800 kr 59 700 kr 61 900 kr
Norra Mellansverige 61 200 kr 60 500 kr 61 900 kr
Riket 68 300 kr 67 000 kr 69 500 kr
Småland med öarna 61 900 kr 60 600 kr 63 300 kr
Stockholm 76 700 kr 75 800 kr 77 500 kr
Sydsverige 66 500 kr 64 900 kr 67 700 kr
Västsverige 65 900 kr 64 300 kr 67 600 kr
Östra Mellansverige 68 900 kr 67 500 kr 70 200 kr
Övre Norrland 62 200 kr 62 000 kr 62 400 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chefskronofogde, funktions- eller mellanchef, ligger på 83 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chefskronofogde, funktions- eller mellanchef, ligger på 51 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 54 100 kr.

Variationer i lön inom Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Polischef 66 600 kr 69 700 kr
Kriminalvårdsinspektör 66 600 kr 69 700 kr
Bibliotekschef 66 600 kr 69 700 kr
Polisintendent 66 600 kr 69 700 kr
Polismästare 66 600 kr 69 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef

Visste du att en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef i snitt har liknande lön som en Hållbarhetschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Chefskronofogde, funktions- eller mellanchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken