{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef?

Medellönen för en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef är

69 600 kr

i månaden.

Medellöner för Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Snittlön
Snittlön 69 600 kr
Man
Män 71 500 kr
Kvinna
Kvinnor 67 700 kr

Så mycket tjänar en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef i Sverige

I Sverige tjänar en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef i snitt 69 600 kr i månadslön.

Beroende på var en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Chefsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Polischef, Kriminalvårdsinspektör och Polismästare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef på följande sätt:
Chef på förvaltning eller mellanchefsnivå. Underställd landstingsdirektör, förvaltningschef, verkställande direktör eller motsvarande. Planerar, leder och samordnar den övergripande verksamheten inom övrig samhällsservice, i samråd med högre chefer och chefer för andra avdelningar eller enheter, samt underställda chefer.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef tjänar?

Känner du en Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 900 kr 70 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 67 300 kr 44 300 kr
55-64 67 100 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 66 000 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 51 700 kr 56 400 kr
35-44 61 200 kr 62 800 kr
45-54 69 200 kr 70 700 kr
55-64 72 300 kr 75 500 kr
65-66 79 500 kr 80 300 kr
Genomsnitt 69 000 kr 71 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 53 600 kr 32 300 kr
35-44 62 000 kr 37 000 kr
45-54 69 900 kr 39 600 kr
55-64 74 000 kr 39 400 kr
65-66 80 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 70 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 66 000 kr 60 900 kr 70 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 71 100 kr 64 500 kr 78 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 62 100 kr 61 700 kr 62 600 kr
Norra Mellansverige 63 300 kr 62 400 kr 64 300 kr
Riket 70 400 kr 69 000 kr 71 600 kr
Småland med öarna 64 700 kr 63 600 kr 65 700 kr
Stockholm 78 500 kr 77 200 kr 79 700 kr
Sydsverige 68 600 kr 67 400 kr 69 500 kr
Västsverige 67 600 kr 65 800 kr 69 600 kr
Östra Mellansverige 70 200 kr 68 800 kr 71 800 kr
Övre Norrland 64 900 kr 64 500 kr 65 300 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef, ligger på 90 300 kr. Han, för det är en man, återfinns inom regionsektorn och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 85 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef, ligger på 51 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 54 800 kr.

Variationer i lön inom Försäkringschef, försäkringskassa, funktions- eller mellanchef

Yrkestitel Kvinna Man
Polischef 67 700 kr 71 500 kr
Kriminalvårdsinspektör 67 700 kr 71 500 kr
Bibliotekschef 67 700 kr 71 500 kr
Polisintendent 67 700 kr 71 500 kr
Polismästare 67 700 kr 71 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken