{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Chief executive?

Medellönen för en Chief executive är
87 300 kr
i månaden.

Medellöner för Chief executive

Snittlön
Snittlön 87 300 kr
Man
Män 87 900 kr
Kvinna
Kvinnor 85 000 kr

Så mycket tjänar en Chief executive i Sverige

En Chief executive i Sverige tjänar i snitt 87 300 kr i månadslön.

Lönen för en Chief executive kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Chief executive så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Chief executive ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Verkställande direktör (VD) , Generaldirektör  och Affärsområdeschef  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Chief executive?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Chief executive på följande sätt:
Högsta chefer i verksamhet med chefshierarki. Planerar, leder och samordnar verksamhet i företag och affärsverk med stöd från andra chefer, efter riktlinjer fastställda av en styrelse eller ledning. Formulerar och beslutar om mål och policy. Fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar. Representerar företaget i dess förehavanden med andra företag, organisationer och myndigheter. Redovisar resultat till styrelsen eller ledningen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Chief executive tjänar?

Känner du en Chief executive? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Chief executive

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Chief executive löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 55 700 kr
35-44 - kr 76 600 kr
45-54 - kr 96 200 kr
55-64 84 000 kr 91 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 85 000 kr 87 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Chief executive Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 52 500 kr 33 800 kr
35-44 77 800 kr 39 600 kr
45-54 95 300 kr 42 700 kr
55-64 90 200 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 87 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Chief executive Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr 73 000 kr
Riket 87 300 kr 85 000 kr 87 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 106 400 kr 110 700 kr 105 100 kr
Sydsverige 93 400 kr - kr 96 500 kr
Västsverige 72 600 kr - kr 74 100 kr
Östra Mellansverige 68 300 kr - kr 71 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som chief executive, ligger på 96 500 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor i Sydsverige.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som chief executive, ligger på 52 500 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Chief executive

Yrkestitel Kvinna Man
Verkställande direktör (VD) 85 000 kr 87 900 kr
Generaldirektör 85 000 kr 87 900 kr
Affärsområdeschef 85 000 kr 87 900 kr
Bankdirektör 85 000 kr 87 900 kr
Chefredaktör 85 000 kr 87 900 kr

Sök lönestatistik för alla yrken