{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Musikförläggare, med chefshierarki?

Medellönen för en Musikförläggare, med chefshierarki är

90 100 kr

i månaden.

Medellöner för Musikförläggare, med chefshierarki

Snittlön
Snittlön 90 100 kr
Man
Män 92 100 kr
Kvinna
Kvinnor 82 000 kr

Så mycket tjänar en Musikförläggare, med chefshierarki i Sverige

En Musikförläggare, med chefshierarki i Sverige tjänar i snitt 90 100 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Musikförläggare, med chefshierarki arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Chefsyrken där yrket Musikförläggare, med chefshierarki ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Verkställande direktör (VD), Generaldirektör och Affärsområdeschef.

Vad gör en Musikförläggare, med chefshierarki?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Musikförläggare, med chefshierarki på följande sätt:
Högsta chefer i verksamhet med chefshierarki. Planerar, leder och samordnar verksamhet i företag och affärsverk med stöd från andra chefer, efter riktlinjer fastställda av en styrelse eller ledning. Formulerar och beslutar om mål och policy. Fattar beslut om arbetsorganisation och större investeringar. Representerar företaget i dess förehavanden med andra företag, organisationer och myndigheter. Redovisar resultat till styrelsen eller ledningen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Musikförläggare, med chefshierarki tjänar?

Känner du en Musikförläggare, med chefshierarki? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Musikförläggare, med chefshierarki

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Musikförläggare, med chefshierarki löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr 84 200 kr
45-54 80 600 kr 97 800 kr
55-64 - kr 92 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 82 000 kr 92 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Musikförläggare, med chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 81 800 kr 41 000 kr
45-54 93 900 kr 44 300 kr
55-64 94 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 90 100 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Musikförläggare, med chefshierarki Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 67 200 kr - kr 72 200 kr
Riket 90 100 kr 82 000 kr 92 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 108 800 kr 98 100 kr 112 500 kr
Sydsverige 87 600 kr - kr - kr
Västsverige 80 200 kr 73 000 kr 81 600 kr
Östra Mellansverige 73 200 kr - kr 75 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som musikförläggare, med chefshierarki, ligger på 98 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 97 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som musikförläggare, med chefshierarki, ligger på 60 300 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på högst 2 år.

Variationer i lön inom Musikförläggare, med chefshierarki

Yrkestitel Kvinna Man
Verkställande direktör (VD) 82 000 kr 92 100 kr
Generaldirektör 82 000 kr 92 100 kr
Affärsområdeschef 82 000 kr 92 100 kr
Bankdirektör 82 000 kr 92 100 kr
Chefredaktör 82 000 kr 92 100 kr

Sök lönestatistik för alla yrken