{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Depåchef?

Medellönen för en Depåchef är

36 500 kr

i månaden.

Medellöner för Depåchef

Snittlön
Snittlön 36 500 kr
Man
Män 36 800 kr
Kvinna
Kvinnor 35 500 kr

Så mycket tjänar en Depåchef i Sverige

En Depåchef i Sverige tjänar i snitt 36 500 kr i månadslön.

Beroende på var en Depåchef arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom administration och kundtjänst där yrket Depåchef ingår.

Du hittar även andra löner i samma yrkesområde som till exempel Arbetsledare inom lager, Reservdelschef och Magasinsföreståndare.

Vad gör en Depåchef?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Depåchef på följande sätt:
Ansvarar, samordnar och leder daglig drift på lager eller terminal.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Depåchef tjänar?

Känner du en Depåchef? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Depåchef

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Depåchef löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 800 kr 29 500 kr
25-34 34 400 kr 33 800 kr
35-44 36 900 kr 38 000 kr
45-54 37 600 kr 39 100 kr
55-64 36 100 kr 36 800 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 35 400 kr 36 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Depåchef Genomsnitt alla yrken
18-24 29 600 kr 28 100 kr
25-34 33 900 kr 35 200 kr
35-44 37 800 kr 41 000 kr
45-54 38 800 kr 44 300 kr
55-64 36 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 36 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 39 700 kr 45 400 kr
45-54 39 900 kr 43 800 kr
55-64 44 000 kr 40 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 200 kr 42 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Depåchef Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 42 900 kr 37 000 kr
45-54 41 800 kr 39 600 kr
55-64 41 900 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 42 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 38 000 kr - kr 39 800 kr
Riket 36 500 kr 35 400 kr 36 800 kr
Småland med öarna 36 100 kr 35 200 kr 36 300 kr
Stockholm 38 000 kr 36 200 kr 38 600 kr
Sydsverige 35 100 kr 36 500 kr 34 700 kr
Västsverige 35 900 kr 35 000 kr 36 000 kr
Östra Mellansverige 38 000 kr 35 600 kr 38 700 kr
Övre Norrland 36 000 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 41 300 kr - kr 44 700 kr
Riket 42 200 kr 41 200 kr 42 900 kr
Småland med öarna 40 900 kr - kr - kr
Stockholm 42 700 kr 41 900 kr 43 300 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 40 500 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som depåchef, ligger på 48 900 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 48 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som depåchef, ligger på 29 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 800 kr.

Variationer i lön inom Depåchef

Yrkestitel Kvinna Man
Lagerarbetare 30 400 kr 31 100 kr
Terminalarbetare 30 400 kr 31 100 kr
Lageransvarig 30 400 kr 31 100 kr
Trafikledare 35 700 kr 37 700 kr
Transportledare 35 700 kr 37 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Depåchef

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Depåchef

Visste du att en Depåchef i snitt har liknande lön som en Byggnadsantikvarie?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Depåchef inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken