{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Elprovare?

Medellönen för en Elprovare är

30 300 kr

i månaden.

Medellöner för Elprovare

Snittlön
Snittlön 30 300 kr
Man
Män 30 900 kr
Kvinna
Kvinnor 28 900 kr

Så mycket tjänar en Elprovare i Sverige

Månadslönen för en Elprovare i Sverige är i snitt 30 300 kr.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Elprovare arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Elprovare ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Spollindare, svagström, Montör, tillverkning el-teleprodukter och Mönsterkortsoperatör.

Vad gör en Elprovare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Elprovare på följande sätt:
Sätter i seriemässig tillverkning samman el- och teleutrustning genom att t.ex. skruva, löda och svetsa.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Elprovare tjänar?

Känner du en Elprovare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Elprovare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Elprovare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 29 700 kr 29 200 kr
25-34 29 200 kr 30 500 kr
35-44 28 700 kr 31 100 kr
45-54 28 600 kr 31 800 kr
55-64 28 600 kr 31 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 28 900 kr 30 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Elprovare Genomsnitt alla yrken
18-24 29 400 kr 28 100 kr
25-34 30 100 kr 35 200 kr
35-44 30 400 kr 41 000 kr
45-54 30 700 kr 44 300 kr
55-64 30 700 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Elprovare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 25 800 kr - kr 26 500 kr
Norra Mellansverige 29 400 kr 27 500 kr 30 300 kr
Riket 30 300 kr 28 900 kr 30 900 kr
Småland med öarna 30 000 kr 29 000 kr 30 600 kr
Stockholm 28 600 kr 27 400 kr 29 000 kr
Sydsverige 28 100 kr 26 700 kr 28 600 kr
Västsverige 33 200 kr 32 400 kr 33 500 kr
Östra Mellansverige 29 800 kr 28 400 kr 30 400 kr
Övre Norrland 30 300 kr 29 300 kr 30 800 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som elprovare, ligger på 33 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Västsverige. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 32 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som elprovare, ligger på 25 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Mellersta Norrland.

Variationer i lön inom Elprovare

Yrkestitel Kvinna Man
Fordonsmontör 28 800 kr 31 400 kr
Motorbyggare 28 800 kr 31 400 kr
Karossbyggare 28 800 kr 31 400 kr
Kablagemontör 28 900 kr 30 900 kr
Däckmontör 28 600 kr 30 000 kr

Sök lönestatistik för alla yrken