{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygvärd?

Medellönen för en Flygvärd är

34 400 kr

i månaden.

Medellöner för Flygvärd

Snittlön
Snittlön 34 400 kr
Man
Män 32 700 kr
Kvinna
Kvinnor 34 700 kr

Så mycket tjänar en Flygvärd i Sverige

I Sverige tjänar en Flygvärd i snitt 34 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygvärd arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Service-, omsorgs- och försäljningsyrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Flygvärdinna, Purser och Steward, trafikflyg kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygvärd?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygvärd på följande sätt:
Svarar för passagerares säkerhet ombord på flygplanet. Informerar om säkerhetsföreskrifter m.m. Serverar måltider och drycker samt säljer olika varor. Planerar och samordnar service och aktiviteter på fartyg.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygvärd tjänar?

Känner du en Flygvärd? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygvärd

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygvärd löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 35 800 kr - kr
55-64 36 700 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 34 700 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygvärd Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 27 000 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 35 200 kr 44 300 kr
55-64 36 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 34 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Flygvärd Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 34 400 kr 34 700 kr 32 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 34 500 kr 35 200 kr 32 100 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 30 900 kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygvärd, ligger på 37 000 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på högst 2 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygvärd, ligger på 27 000 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Flygvärd

Yrkestitel Kvinna Man
Flygvärdinna 34 700 kr 32 700 kr
Tågvärd 32 700 kr 33 500 kr
Konduktör 32 700 kr 33 500 kr
Spärrvakt 32 700 kr 33 500 kr
Reseledare 28 000 kr 28 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Flygvärd

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Flygvärd

Visste du att en Flygvärd i snitt har liknande lön som en VD restaurang?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Flygvärd inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken