{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Forskningsingenjör, metallurgi?

Medellönen för en Forskningsingenjör, metallurgi är
48 700 kr
i månaden.

Medellöner för Forskningsingenjör, metallurgi

Snittlön
Snittlön 48 700 kr
Man
Män 49 600 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Forskningsingenjör, metallurgi i Sverige

En Forskningsingenjör, metallurgi i Sverige tjänar i snitt 48 700 kr i månadslön.

Lönen för en Forskningsingenjör, metallurgi kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Forskningsingenjör, metallurgi så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Forskningsingenjör, metallurgi ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Geotekniker , Bergsingenjör  och Civilingenjör, metallurgi  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Forskningsingenjör, metallurgi?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Forskningsingenjör, metallurgi på följande sätt:
Utvecklar metoder och produkter inom gruvtek­nik och metallurgi. Svarar för produktion och teknisk utveckling vid utvinning av metaller, olja och gas eller vid framställning av metaller, legeringar och metallurgiska produkter. Ansvarar för kvalitets- och produktkontroller.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Forskningsingenjör, metallurgi tjänar?

Känner du en Forskningsingenjör, metallurgi? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Forskningsingenjör, metallurgi

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Forskningsingenjör, metallurgi löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 50 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskningsingenjör, metallurgi Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 49 600 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 35 700 kr 34 200 kr
35-44 37 300 kr - kr
45-54 42 700 kr 41 500 kr
55-64 - kr 42 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 200 kr 40 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Forskningsingenjör, metallurgi Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 34 900 kr 31 400 kr
35-44 37 400 kr 36 200 kr
45-54 42 000 kr 38 600 kr
55-64 44 400 kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt 40 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 49 600 kr - kr 50 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland 47 600 kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 200 kr 40 200 kr 40 200 kr
Småland med öarna 40 300 kr 40 600 kr 39 800 kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige 42 800 kr - kr 41 000 kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 38 300 kr 37 800 kr 38 700 kr
Övre Norrland 43 100 kr 38 500 kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som forskningsingenjör, metallurgi, ligger på 50 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som forskningsingenjör, metallurgi, ligger på 34 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 35 700 kr.

Variationer i lön inom Forskningsingenjör, metallurgi

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 42 100 kr 45 100 kr
Byggnadsingenjör 44 900 kr 49 600 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 49 200 kr 50 900 kr
Elektronikingenjör 49 200 kr 50 900 kr
Maskiningenjör 44 600 kr 46 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Forskningsingenjör, metallurgi

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Forskningsingenjör, metallurgi

Visste du att en Forskningsingenjör, metallurgi i snitt har liknande lön som en VD kurativ verksamhet?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Forskningsingenjör, metallurgi inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken