{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Gränsveterinär?

Medellönen för en Gränsveterinär är

48 500 kr

i månaden.

Medellöner för Gränsveterinär

Snittlön
Snittlön 48 500 kr
Man
Män 49 700 kr
Kvinna
Kvinnor 48 200 kr

Så mycket tjänar en Gränsveterinär i Sverige

En Gränsveterinär i Sverige tjänar i snitt 48 500 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Gränsveterinär arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Veterinär, Stadsveterinär och Seminveterinär.

Vad gör en Gränsveterinär?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Gränsveterinär på följande sätt:
Undersöker, ställer diagnos och behandlar sjuka och skadade djur. Ger råd om djurhälsovård och avel. Kontrollerar djurbesättningar och slaktdjur. Ger råd och kontrollerar livsmedelshygien, djurskydd, smittskydd och import av djur och livsmedel.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Gränsveterinär tjänar?

Känner du en Gränsveterinär? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Gränsveterinär

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Gränsveterinär löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 43 300 kr - kr
35-44 49 500 kr - kr
45-54 56 900 kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 49 100 kr 50 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Gränsveterinär Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 43 400 kr 35 200 kr
35-44 49 300 kr 41 000 kr
45-54 56 500 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 49 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 38 900 kr - kr
25-34 40 000 kr 42 200 kr
35-44 45 400 kr 45 300 kr
45-54 49 300 kr 49 800 kr
55-64 53 000 kr 51 900 kr
65-66 51 400 kr 50 200 kr
Genomsnitt 45 800 kr 48 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Gränsveterinär Genomsnitt alla yrken
18-24 38 900 kr 26 000 kr
25-34 40 300 kr 32 300 kr
35-44 45 400 kr 37 000 kr
45-54 49 400 kr 39 600 kr
55-64 52 600 kr 39 400 kr
65-66 50 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 46 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 49 400 kr 49 100 kr 50 600 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 51 200 kr 50 800 kr - kr
Sydsverige 49 700 kr 50 000 kr - kr
Västsverige 47 300 kr 46 500 kr - kr
Östra Mellansverige 48 000 kr 47 400 kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 44 700 kr 44 800 kr 44 400 kr
Norra Mellansverige 44 100 kr 44 100 kr 44 100 kr
Riket 46 400 kr 45 800 kr 48 200 kr
Småland med öarna 46 900 kr 46 800 kr 46 900 kr
Stockholm 49 800 kr 46 500 kr 55 600 kr
Sydsverige 47 300 kr 46 300 kr 50 500 kr
Västsverige 47 000 kr 45 800 kr 50 400 kr
Östra Mellansverige 46 300 kr 46 000 kr 47 200 kr
Övre Norrland 45 500 kr 45 100 kr 46 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som gränsveterinär, ligger på 56 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom privat sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 55 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som gränsveterinär, ligger på 38 900 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Gränsveterinär

Yrkestitel Kvinna Man
Veterinär 48 200 kr 49 700 kr
Länsveterinär 48 200 kr 49 700 kr
Epizootolog 48 200 kr 49 700 kr
Djurhälsoveterinär 48 200 kr 49 700 kr
Distriktsveterinär 48 200 kr 49 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Gränsveterinär

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Gränsveterinär

Visste du att en Gränsveterinär i snitt har liknande lön som en Butikschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Gränsveterinär inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken