{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Flygtekniker?

Medellönen för en Flygtekniker är

48 700 kr

i månaden.

Medellöner för Flygtekniker

Snittlön
Snittlön 48 700 kr
Man
Män 48 800 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Flygtekniker i Sverige

I Sverige tjänar en Flygtekniker i snitt 48 700 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Flygtekniker arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Helikoptertekniker, Startmästare och Maskinist, flyg- kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Flygtekniker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Flygtekniker på följande sätt:
Ansvarar för och leder service- och underhållsarbete på flygplan och helikoptrar. Gör felsök­ning, inspektioner och funktionskontroller.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Flygtekniker tjänar?

Känner du en Flygtekniker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Flygtekniker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Flygtekniker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 48 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygtekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 48 800 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr 47 200 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 45 300 kr

 

Ålder Genomsnitt Flygtekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 47 200 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 45 300 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 48 800 kr - kr 48 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 49 400 kr - kr 49 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 45 300 kr - kr 45 300 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 44 400 kr - kr 44 400 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som flygtekniker, ligger på 50 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer och har en gymnasial utbildning på 3 år.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som flygtekniker, ligger på 44 400 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Västsverige.

Variationer i lön inom Flygtekniker

Yrkestitel Kvinna Man
Sjöingenjör - kr 44 300 kr
Sjökapten - kr 47 800 kr
Pilot - kr 74 700 kr
Astronaut - kr 74 700 kr
Flygledare 78 500 kr 75 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Flygtekniker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Flygtekniker

Visste du att en Flygtekniker i snitt har liknande lön som en Butikschef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Flygtekniker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken