{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Kemiingenjör?

Medellönen för en Kemiingenjör är

49 200 kr

i månaden.

Medellöner för Kemiingenjör

Snittlön
Snittlön 49 200 kr
Man
Män 51 200 kr
Kvinna
Kvinnor 46 500 kr

Så mycket tjänar en Kemiingenjör i Sverige

Månadslönen för en Kemiingenjör i Sverige är i snitt 49 200 kr.

Beroende på var en Kemiingenjör arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Kemiingenjör ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Civilingenjör inom kemiteknik, Civilingenjör inom kemi och Utvecklingsingenjör, kemiteknik.

Vad gör en Kemiingenjör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Kemiingenjör på följande sätt:
Utvecklar metoder och produkter inom kemi, kemiteknik, livsmedelsteknik m.m. Svarar för produktionsprocess och teknisk utveckling vid tillverkning av petroleumprodukter, kemikalier, kemiska och kemitekniska produkter, läkemedel, syntetiska material eller livsmedel. Ansvarar för kvalitets-, frisläpps- och slutkontroll av kemitekniska produkter.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Kemiingenjör tjänar?

Känner du en Kemiingenjör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Kemiingenjör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Kemiingenjör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 300 kr 41 300 kr
35-44 48 900 kr 50 300 kr
45-54 52 400 kr 52 100 kr
55-64 51 800 kr 56 500 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 500 kr 51 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Kemiingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 400 kr 35 200 kr
35-44 49 700 kr 41 000 kr
45-54 52 200 kr 44 300 kr
55-64 55 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 49 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Kemiingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 49 600 kr - kr - kr
Riket 49 200 kr 46 500 kr 51 200 kr
Småland med öarna 44 900 kr - kr - kr
Stockholm 52 000 kr 50 500 kr 54 300 kr
Sydsverige 49 000 kr 46 200 kr 51 600 kr
Västsverige 50 900 kr 49 100 kr 52 300 kr
Östra Mellansverige 46 500 kr 45 200 kr 47 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som kemiingenjör, ligger på 56 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som kemiingenjör, ligger på 38 300 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 41 300 kr.

Variationer i lön inom Kemiingenjör

Yrkestitel Kvinna Man
Logistiker 45 200 kr 47 400 kr
Byggnadsingenjör 47 100 kr 51 300 kr
Civilingenjör inom telekommunikation 50 100 kr 52 100 kr
Elektronikingenjör 50 100 kr 52 100 kr
Maskiningenjör 45 600 kr 48 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Kemiingenjör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Kemiingenjör

Visste du att en Kemiingenjör i snitt har liknande lön som en Systemförvaltare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Kemiingenjör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken