{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Industridesigner?

Medellönen för en Industridesigner är
49 700 kr
i månaden.

Medellöner för Industridesigner

Snittlön
Snittlön 49 700 kr
Man
Män 50 700 kr
Kvinna
Kvinnor 46 900 kr

Så mycket tjänar en Industridesigner i Sverige

En Industridesigner i Sverige tjänar i snitt 49 700 kr i månadslön.

Lönen för en Industridesigner kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Industridesigner så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Industridesigner ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Formgivare , Designer, industri  och Chefsdesigner  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Industridesigner?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Industridesigner på följande sätt:
Utreder, analyserar, designar och utvecklar pro­dukter för tillverkning. Fastställer mål och restrik­tioner för designuppdraget i samråd med kunder och intressenter. Samordnar tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningar. Förbereder design och specifikationer för tillverkning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Industridesigner tjänar?

Känner du en Industridesigner? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Industridesigner

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Industridesigner löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 39 700 kr 42 300 kr
35-44 48 400 kr 50 200 kr
45-54 - kr 57 400 kr
55-64 - kr 56 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 900 kr 50 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Industridesigner Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 41 400 kr 33 800 kr
35-44 49 700 kr 39 600 kr
45-54 57 600 kr 42 700 kr
55-64 56 800 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 49 700 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Industridesigner Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 44 500 kr - kr 48 600 kr
Riket 49 700 kr 46 900 kr 50 700 kr
Småland med öarna 60 300 kr - kr 60 300 kr
Stockholm 49 800 kr 46 700 kr 50 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 50 000 kr 46 900 kr 51 500 kr
Östra Mellansverige 44 400 kr - kr 44 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som industridesigner, ligger på 60 300 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som industridesigner, ligger på 39 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 42 300 kr.

Variationer i lön inom Industridesigner

Yrkestitel Kvinna Man
Art director 36 200 kr 37 800 kr
Grafisk designer 36 200 kr 37 800 kr
Creative director 41 100 kr 45 100 kr
Designer 41 100 kr 45 100 kr
Webbdesigner 41 000 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Industridesigner

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Industridesigner

Visste du att en Industridesigner i snitt har liknande lön som en Verkställande direktör (VD) inom skogsbruk?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Industridesigner inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken