{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Modellör, industri?

Medellönen för en Modellör, industri är

50 400 kr

i månaden.

Medellöner för Modellör, industri

Snittlön
Snittlön 50 400 kr
Man
Män 51 000 kr
Kvinna
Kvinnor 48 700 kr

Så mycket tjänar en Modellör, industri i Sverige

En Modellör, industri i Sverige tjänar i snitt 50 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Modellör, industri arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Modellör, industri ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Industridesigner, Formgivare och Produktutformare, industriprodukter.

Vad gör en Modellör, industri?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Modellör, industri på följande sätt:
Utreder, analyserar, designar och utvecklar pro­dukter för tillverkning. Fastställer mål och restrik­tioner för designuppdraget i samråd med kunder och intressenter. Samordnar tekniska, ekonomiska och estetiska förutsättningar. Förbereder design och specifikationer för tillverkning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Modellör, industri tjänar?

Känner du en Modellör, industri? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Modellör, industri

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Modellör, industri löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 42 600 kr 42 700 kr
35-44 51 200 kr 51 700 kr
45-54 57 700 kr 57 100 kr
55-64 - kr 56 700 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 48 700 kr 51 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Modellör, industri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 42 700 kr 35 200 kr
35-44 51 500 kr 41 000 kr
45-54 57 200 kr 44 300 kr
55-64 55 200 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 50 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Modellör, industri Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 55 100 kr - kr 55 600 kr
Riket 50 400 kr 48 700 kr 51 000 kr
Småland med öarna 53 600 kr 53 200 kr 53 700 kr
Stockholm 51 000 kr 48 200 kr 51 900 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 49 500 kr 48 200 kr 49 900 kr
Östra Mellansverige 45 000 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som modellör, industri, ligger på 60 600 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en forskarutbildning.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som modellör, industri, ligger på 42 600 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 42 700 kr.

Variationer i lön inom Modellör, industri

Yrkestitel Kvinna Man
Art director 38 200 kr 42 500 kr
Grafisk designer 38 200 kr 42 500 kr
Creative director 45 100 kr 51 300 kr
Designer 45 100 kr 51 300 kr
Webbdesigner 42 400 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Modellör, industri

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Modellör, industri

Visste du att en Modellör, industri i snitt har liknande lön som en Byggnadsingenjör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Modellör, industri inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken