{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Maskinförare lantbruk?

Medellönen för en Maskinförare lantbruk är

30 400 kr

i månaden.

Medellöner för Maskinförare lantbruk

Snittlön
Snittlön 30 400 kr
Man
Män 30 400 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Maskinförare lantbruk i Sverige

En Maskinförare lantbruk i Sverige tjänar i snitt 30 400 kr i månadslön.

Lönen för en Maskinförare lantbruk kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Maskinförare lantbruk så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Maskinförare lantbruk ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Skogsmaskinförare, Traktorförare, skogsbruk och Traktorförare, lantbruk.

Vad gör en Maskinförare lantbruk?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Maskinförare lantbruk på följande sätt:
Kör skogsmaskiner i samband med gallring och slutavverkning av skog. Kör och sköter jordbruksmaskiner exempelvis i samband med plöjning, harvning, sådd och skörd.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Maskinförare lantbruk tjänar?

Känner du en Maskinförare lantbruk? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Maskinförare lantbruk

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Maskinförare lantbruk löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 30 500 kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr 32 600 kr
55-64 - kr 31 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr 30 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Maskinförare lantbruk Genomsnitt alla yrken
18-24 27 400 kr 28 100 kr
25-34 30 500 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 32 600 kr 44 300 kr
55-64 31 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Maskinförare lantbruk Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 31 700 kr - kr - kr
Norra Mellansverige 31 300 kr - kr 31 300 kr
Riket 30 400 kr - kr 30 400 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 27 900 kr - kr 27 900 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som maskinförare lantbruk, ligger på 32 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som maskinförare lantbruk, ligger på 27 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Maskinförare lantbruk

Yrkestitel Kvinna Man
Skogsmaskinförare - kr 30 400 kr
Grävmaskinist 31 800 kr 34 800 kr
Anläggningsmaskinförare 31 800 kr 34 800 kr
Kranförare - kr 35 700 kr
Tornkranförare - kr 35 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Maskinförare lantbruk

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Maskinförare lantbruk

Visste du att en Maskinförare lantbruk i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Maskinförare lantbruk inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken