{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Busschaufför?

Medellönen för en Busschaufför är
30 300 kr
i månaden.

Medellöner för Busschaufför

Snittlön
Snittlön 30 300 kr
Man
Män 30 400 kr
Kvinna
Kvinnor 29 900 kr

Så mycket tjänar en Busschaufför i Sverige

En Busschaufför i Sverige tjänar i snitt 30 300 kr i månadslön.

Lönen för en Busschaufför kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Busschaufför så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. där yrket Busschaufför ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Bussförare , Spårvagnsförare  och Skolbussförare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Busschaufför?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Busschaufför på följande sätt:
Kör buss, trådbuss eller spårvagn för att transportera passagerare. Kontrollerar biljetter och färdbevis samt ropar ut hållplatser. Ansvarar för passagerares säkerhet under färden.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Busschaufför tjänar?

Känner du en Busschaufför? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Busschaufför

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Busschaufför löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 29 100 kr 29 600 kr
35-44 29 400 kr 30 300 kr
45-54 29 700 kr 30 600 kr
55-64 30 400 kr 30 500 kr
65-66 - kr 30 500 kr
Genomsnitt 29 900 kr 30 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Busschaufför Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 29 500 kr 33 800 kr
35-44 30 200 kr 39 600 kr
45-54 30 400 kr 42 700 kr
55-64 30 500 kr 40 800 kr
65-66 30 500 kr 37 400 kr
Genomsnitt 30 300 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Busschaufför Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 29 000 kr - kr 29 000 kr
Norra Mellansverige 29 400 kr 29 200 kr 29 500 kr
Riket 30 300 kr 29 900 kr 30 400 kr
Småland med öarna 29 500 kr 28 900 kr 29 600 kr
Stockholm 31 700 kr 31 600 kr 31 700 kr
Sydsverige 29 700 kr 29 300 kr 29 700 kr
Västsverige 30 100 kr 29 800 kr 30 200 kr
Östra Mellansverige 29 600 kr 29 300 kr 29 700 kr
Övre Norrland 29 400 kr - kr 29 500 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som busschaufför, ligger på 31 700 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 31 600 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som busschaufför, ligger på 28 900 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer i Småland med öarna. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 29 000 kr.

Variationer i lön inom Busschaufför

Yrkestitel Kvinna Man
Bussförare 29 900 kr 30 400 kr
Spårvagnsförare 29 900 kr 30 400 kr
Lastbilschaufför 28 700 kr 30 000 kr
Sopåkare 28 700 kr 30 000 kr
Bärgare 28 700 kr 30 000 kr

Fler yrken med samma statistik som en Busschaufför

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Busschaufför

Visste du att en Busschaufför i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Busschaufför inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken