{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Spårvagnsförare?

Medellönen för en Spårvagnsförare är

30 500 kr

i månaden.

Medellöner för Spårvagnsförare

Snittlön
Snittlön 30 500 kr
Man
Män 30 500 kr
Kvinna
Kvinnor 30 400 kr

Så mycket tjänar en Spårvagnsförare i Sverige

En Spårvagnsförare i Sverige tjänar i snitt 30 500 kr i månadslön.

Lönen för en Spårvagnsförare kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Spårvagnsförare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m. kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Busschaufför, Bussförare och Skolbussförare.

Vad gör en Spårvagnsförare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Spårvagnsförare på följande sätt:
Kör buss, trådbuss eller spårvagn för att transportera passagerare. Kontrollerar biljetter och färdbevis samt ropar ut hållplatser. Ansvarar för passagerares säkerhet under färden.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Spårvagnsförare tjänar?

Känner du en Spårvagnsförare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Spårvagnsförare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Spårvagnsförare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 29 200 kr 29 900 kr
35-44 29 700 kr 30 300 kr
45-54 30 300 kr 30 700 kr
55-64 30 900 kr 30 600 kr
65-66 - kr 30 700 kr
Genomsnitt 30 400 kr 30 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Spårvagnsförare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 29 800 kr 35 200 kr
35-44 30 300 kr 41 000 kr
45-54 30 600 kr 44 300 kr
55-64 30 700 kr 42 300 kr
65-66 30 700 kr 38 200 kr
Genomsnitt 30 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Spårvagnsförare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 800 kr - kr 28 900 kr
Norra Mellansverige 29 900 kr - kr 30 000 kr
Riket 30 500 kr 30 400 kr 30 500 kr
Småland med öarna 29 800 kr 29 300 kr 29 900 kr
Stockholm 31 800 kr 31 400 kr 31 800 kr
Sydsverige 30 000 kr 29 800 kr 30 000 kr
Västsverige 30 400 kr 30 700 kr 30 400 kr
Östra Mellansverige 29 800 kr 29 600 kr 29 800 kr
Övre Norrland 29 700 kr - kr 29 600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som spårvagnsförare, ligger på 32 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 31 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som spårvagnsförare, ligger på 28 800 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer i Mellersta Norrland.

Variationer i lön inom Spårvagnsförare

Yrkestitel Kvinna Man
Busschaufför 30 400 kr 30 500 kr
Bussförare 30 400 kr 30 500 kr
Lastbilschaufför 29 800 kr 31 300 kr
Sopåkare 29 800 kr 31 300 kr
Bärgare 29 800 kr 31 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Spårvagnsförare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Spårvagnsförare

Visste du att en Spårvagnsförare i snitt har liknande lön som en Djursjukskötare?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Spårvagnsförare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken