{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Medicinskt ansvarig sjuksköterska?

Medellönen för en Medicinskt ansvarig sjuksköterska är

42 100 kr

i månaden.

Medellöner för Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Snittlön
Snittlön 42 100 kr
Man
Män 43 500 kr
Kvinna
Kvinnor 42 000 kr

Så mycket tjänar en Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sverige

En Medicinskt ansvarig sjuksköterska i Sverige tjänar i snitt 42 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Medicinskt ansvarig sjuksköterska arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Medicinskt ansvarig sjuksköterska ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Ögonsjuksköterska, Ortoptist och Forskningssjuksköterska.

Vad gör en Medicinskt ansvarig sjuksköterska?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Medicinskt ansvarig sjuksköterska på följande sätt:
Utför annat specialistarbete för sjuksköterskor än inom 2221–2235. Till exempel inom ögonvård, onkologi m.m. Planerar och samordnar det praktiska vårdarbetet på kliniknivå och mellan olika huvudmän.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Medicinskt ansvarig sjuksköterska tjänar?

Känner du en Medicinskt ansvarig sjuksköterska? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Medicinskt ansvarig sjuksköterska löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 43 700 kr - kr
55-64 46 400 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 41 500 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 41 900 kr 41 000 kr
45-54 45 600 kr 44 300 kr
55-64 46 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 500 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 000 kr - kr
25-34 37 500 kr 40 100 kr
35-44 40 300 kr 41 400 kr
45-54 42 600 kr 43 100 kr
55-64 43 700 kr 44 800 kr
65-66 44 700 kr 45 800 kr
Genomsnitt 42 000 kr 42 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Medicinskt ansvarig sjuksköterska Genomsnitt alla yrken
18-24 31 400 kr 26 000 kr
25-34 37 800 kr 32 300 kr
35-44 40 400 kr 37 000 kr
45-54 42 600 kr 39 600 kr
55-64 43 800 kr 39 400 kr
65-66 44 800 kr 41 000 kr
Genomsnitt 42 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 500 kr 41 500 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 44 100 kr 44 200 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 700 kr 41 500 kr 43 300 kr
Norra Mellansverige 41 600 kr 41 500 kr 42 900 kr
Riket 42 100 kr 42 000 kr 42 600 kr
Småland med öarna 41 900 kr 41 900 kr 42 400 kr
Stockholm 44 100 kr 44 500 kr 42 600 kr
Sydsverige 41 900 kr 41 900 kr 41 600 kr
Västsverige 41 900 kr 41 900 kr 42 700 kr
Östra Mellansverige 42 700 kr 42 500 kr 43 900 kr
Övre Norrland 40 200 kr 40 200 kr 40 100 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som medicinskt ansvarig sjuksköterska, ligger på 56 100 kr. Denna snittlön återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som medicinskt ansvarig sjuksköterska, ligger på 31 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor.

Variationer i lön inom Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Yrkestitel Kvinna Man
Operationssjuksköterska 45 500 kr 45 300 kr
Röntgensjuksköterska 39 300 kr 40 200 kr
Ögonsjuksköterska 42 000 kr 43 500 kr
Ortoptist 42 000 kr 43 500 kr
Företagssköterska 41 000 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Visste du att en Medicinskt ansvarig sjuksköterska i snitt har liknande lön som en Distriktssköterska?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Medicinskt ansvarig sjuksköterska inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken